Relevante fagbrev maskiningeniør – Konstruksjonsteknikk/Produktutvikling/Produktdesign

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien. Har du fagbrev som ikke er oppgitt i tabellen, må du vurderes individuelt.


Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Teknikk og industriell produksjon

 

Arbeidsmaskiner

 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget

Bilskade, lakk og karosseri

 • Bilskadefaget
 • Chassispåbyggerfaget

Brønnteknikk

 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering

Kjøretøy

 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Motormekanikerfag
 • Motorsykkelfaget

Maritime fag

 • Motormannfaget

Produksjons- og industriteknikk

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • CNC-maskineringsfaget/CNC-operatør
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Modellbyggerfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Verktøymakerfaget

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Elektrofag/Flyfag

 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget

Arbeidsmaskiner

 • Anleggsmaskinreparatørfaget
 • Landbruksmaskinreparatørfaget

Brønnteknikk

 • Alle lærefag

Elektromekaniske fag

 • Automatikkmekanikerfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Metallvareproduksjon

Kjøretøy

 • Motormekanikerfaget
 • Reparatør av lette kjøretøy
 • Reparatør av tunge kjøretøy

Maskinfag

 • Alle lærefag

Mekaniske prosessfag

 • Kabelbyggerfaget
 • Kjemisk-teknisk industri
 • Metallformerfaget

Plate- og sveisefag

 • Alle lærefag

Skipsbygging

 • Alle lærefag

Plastfaget/Motormannfaget/Kuldemontør


  Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt.