Krav om politiattest

Du som er tatt opp til studier hvor du skal ha praksis med barn og unge eller i helse- og omsorgsektoren, må levere politiattest.


Reglene om politiattest finner du i lov om universiteter og høyskoler § 4-9 og forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 6-1 til 6-9. Politiattesten skal vise om du har vedtatt forelegg, er siktet, tiltalt, eller er dømt visse typer straffbare forhold (f.eks. seksuelle overgrep, grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende narkotiske stoffer og medikamenter).

Politiattesten innebærer en sjekk mot relevante paragrafer i straffeloven. Ved Universitetet i Sørøst-Norge gjelder dette følgende paragrafer:

Slik bestiller du politiattest

Du må bestille politiattest med en gang du mottar tilbud om studieplass fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Politiattest bestilles primært via politiets nettsider.

I søknaden velger du kategori "Studenter" og deretter "Formål" med attesten:

  • Helse- og sosialfaglige studier: "Formål: Opptak - kommunale helse- og omsorgstjenester"
  • Andre utdanninger med krav om polititattest: "Formål: Opptak - generell

Når du bestiller politiattest må du legge ved eller laste opp en kopi av opptaksbrevet ditt eller e-post med resultat om opptak. Svarkvittering og skjermdump fra studentweb er ikke gyldig dokumentasjon og skal ikke legges ved.

Når og hvor skal du sende inn politiattest?

Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder. Dersom du får politiattesten i din digitale postkasse, kan du sende den videre til vår digitale postkasse. Du finner denne ved å søke opp Universitetet i Sørøst-Norge i din Digipost. Skriv i emnefeltet hvilket studieprogram og hvilket av våre campus du skal gå på.

Dersom du mottar politiattesten i papirformat må du levere den inn fysisk, da kan den ikke sendes digitalt.

Frist for å sende politiattest er:

Politiattest uten merknad: sendes til vår digitale postkasse eller leveres til din studieveileder ved studiestart.

Politiattest med merknad: attesten må sendes til Universitetet i Sørøst-Norge innen tre uker fra du mottar tilbud om studieplass. Du kan sende attesten enten til vår digitale postkasse, eller i posten.

Hvis du skal sende i posten sender du til:

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten er gyldig i hele studietiden, men USN kan be om å få utlevert nye opplysninger fra politiet dersom det er mistanke om at du har begått nye lovbrudd. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Har du levert politiattest tidligere, må du allikevel levere ny attest ved opptak til et nytt studium.

Følger av å ikke levere politiattest

Dersom du ikke leverer politiattest, vil du ikke ha rett til å delta i klinisk undervisning/praksisopplæring/annen undervisning. Du vil da ikke kunne fullføre studiet, og får ikke vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Følger av å levere politiattest med merknader

Merkand på politiattesten kan føre til at du ikke kan delta i klinisk undervisning eller praksis. Politiattest med merknad vil bli behandlet av universitetets klagenemnd.