Krav til medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må enkelte studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

For studenter ved helse-, sosial- og lærerutdanninger er det krav om tuberkuloseundersøkelse dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst tre måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan.

For studenter som skal ha praksis ved sykehus, sykehjem og andre boformer med heldøgns pleie er det krav om undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden.