Jeg står på venteliste, hva er sjansen for at jeg får plass?

Vi vil ta inn flere fra ventelister dersom det er mange som ikke takker ja til tilbud om plass.

Vi kan dessverre ikke forutsi om vi kommer til å ta inn søkere fra ventelistene på våre studier. Du må vente og se om du får plass. Dersom det er behov vil vi ta opp søkere fram til studiestart, men det er vanligst at vi tar inn flere rett etter hovedopptaket og rett etter studiestart.

Viktig informasjon

Får du tilbud på et studium du har stått på venteliste på, vil et eventuelt tilbud du har fra før falle bort, selv om du har takket ja til det. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.