Søknad om overgang til USN

Er du student med aktiv studierett på et studieprogram ved Universitetet i Sørøst-Norge (intern søker) eller ved en annen institusjon (ekstern søker), kan du søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved USN. Søknadsfristen er 1. mars.


Du kan ikke søke ekstern overgang (fra en annen institusjon til USN) til 1.studieår. Du kan heller ikke søke intern overgang til 1. studieår på studieprogram hvor det var konkurranse om plassene.   

Følgende regler gjelder for overgang:

  1. Du må ha aktiv studierett på et tilsvarende studieprogram
  2. Søknader om overgang behandles på hvert enkelt fakultet.
  3. Du må senest innen studiestart dokumentere å ha fullført kvalifiserende utdanning for å kunne begynne i det studieåret som du søker overgang til.

Det er ikke alle studieprogram du kan søke overgang til. Dersom du ikke kan søke overgang til ditt studium, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overgang, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak innen ordinær søknadsfrist. Dersom du får tilbud om studieplass på studiet du ønsker å fortsette på, kan du søke du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested.

Det er ikke mulig å søke overgang til bachelor i sykepleie, verken for interne eller eksterne søkere.

Hva må du legge ved søknaden?

Du må sende følgende vedlegg fra nåværende høgskole/universitet: Bekreftelse på aktiv studierett, studieplan, emnebeskrivelse, oversikt over studiemodell og karakterutskrift. For studier med praksis må gjennomført praksis dokumenteres.

Overgang til grunnskolelærerutdanningen

 

Slik søker du overgang

Last ned, fyll ut og send inn dette skjemaet

keyboard_backspace Skal du søke overgang til 4. eller 5. året i vår grunnskolelærerutdanning skal du benytte dette skjemaet.

Opptak til 2. år

Det er mulig å søke opptak direkte til 2. året på flere av våre studier mellom 1. februar og 15. april. Vi har kun opptak til 2. året med oppstart i høstsemesteret. Du søker i så fall via Søknadsweb, og ikke med skjemaet på denne siden.

Retningslinjer for opptak til 2. og 3. året (.pdf)

Se også vår liste over ledige studieplasser.