Søknad om overgang til USN

Her finner du informasjon om hvordan du søker overgang/overflytting til Universitetet i Sørøst-Norge. Søknadsfristen er 1. mars.


Studenter som har en aktiv studierett på et studieprogram ved Universitetet i Sørøst-Norge (interne søkere) eller ved en annen institusjon (eksterne søkere) kan søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved USN.

Det kan ikke søkes ekstern overgang til 1.studieår og det kan ikke søkes intern overgang til 1. studieår til studieprogram med konkurranse.   

Følgende regler gjelder for overgang:

  1. Du må ha aktiv studierett på et tilsvarende studieprogram
  2. Søknader om overgang behandles på hvert enkelt fakultet.
  3. Du må senest innen studiestart dokumentere å ha fullført kvalifiserende utdanning for å kunne begynne i det studieåret som det søkes overgang til.

Det er ikke alle studieprogram du kan søke overgang til. Dersom du ikke kan søke overgang til ditt studium, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overgang, men likevel ønsker å studere ved USN, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak. Søknadsfrist er 15.april, se www.samordnaopptak.no.  

Får du tilbud om studieplass på studiet du ønsker å fortsette på kan du søke du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested.

Retningslinjer for behandling av søknader om overgang (.pdf)

NB. Husk å sende vedlegg fra nåværende høgskole/universitet: Bekreftelse på aktiv studierett, studieplan, emnebeskrivelse, oversikt over studiemodell og karakterutskrift. For studier med praksis må gjennomført praksis dokumenteres.

Overgang til grunnskolelærerutdanningen

Slik søker du overgang

Last ned, fyll ut og send inn dette skjemaet (.pdf)

Opptak til 2. år

Det er mulig å søke opptak direkte til 2. året på flere av våre studier i bestemte perioder, disse finner du på våre nettsider. Vi har kun opptak til 2. året med oppstart er høst. Du søker i så fall via USN Søknadsweb, og ikke med skjemaet på denne siden.

Retningslinjer for opptak til 2. og 3. året (.pdf)

Se også vår liste over ledige studieplasser.