500 studenter får hjelp av en OLA

Her har de tre OLAene som hjelper studenter som tar emnet zoologi og botanikk på bachelor i natur- og miljøforvaltning, Annika Lie, Sine Astad og Elin Ringhus.
Her har de tre OLAene som hjelper studenter som tar emnet zoologi og botanikk på bachelor i natur- og miljøforvaltning, Annika Lie, Sine Astad og Elin Ringhus.

En OLA er en Online Learning Assistent. Jobben deres er å bidra til gode digitale læringsmiljø nå som all undervisning og alle eksamener er blitt digitale.

– Vi vil bidra så godt vi kan for at våre studenter skal få gjennomført vårsemesteret med like gode eksamensresultater som om vi ikke hadde hatt koronaepidemien. Løsningen ble å gi 37 studenter lønn for å skape gode læringsmiljø i noen emner. Det sier Hanne Viken i USNs Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. 

Hun understreker at OLA-tiltaket kan bidra til å løfte alle typer studenter, uavhengig av hvor de befinner seg i studiene. Derfor jobber vi etter en enkel «OLA-modell», hvor det tas utgangspunkt i studenters individuelle behov og mål, og hjelper dem å finne tiltak for å nå deres egne mål.

Kjempegodt opplegg 

Kristian Width er tillitsvalgt på første året av bachelor i natur- og miljøforvaltning, der studentene på faget zoologi og botanikk nå får hjelp av tre OLA'er. Han synes dette er et kjempegodt opplegg og et bra tiltak for å hjelpe studenter inn mot eksamen i disse koronatider:

 - Det har hjulpet meg å få en bedre studierytme og vi blir litt tryggere når vi kan jobbe sammen i en gruppe. Vi kan spørre hverandre om hjelp hvis vi står fast og det er godt å føle en gruppetilhørlighet nå som vi sitter spredt utover hele Norge.

Width forteller at de samles to ganger i uken, om morgenen. Der lager de et praktisk opplegg for hva de skal gjøre i løpet av dagen. Ofte er det å gå ut og finne og bestemme plantearter. De laster opp bilder av planter de har funnet i et fellesforum. Så  møtes de igjen på ettermidagen og kan diskutere planter de er usikre på.

Elin Ringhus er OLA i min gruppe. Hun gjør en kjempejobb. Vi merker at hun virkelig går inn for å gjøre jobben på en god måte og at hun har brukt mye tid hver uke for å lage et godt opplegg for oss. 

Kristian Width– Det er motiverende og jeg jobber nok mer med faget nå enn det jeg ville gjort om jeg studerte alene, sier Kristian Width. 

Sånn jobber OLAene

Elin Ringhus søkte jobb som OLA etter å ha sett en utlysning i canvas. Hun jobber sammen med to andre OLAer i faget zoologi og botanikk. De har fordelt studentene mellom seg i tre grupper.  

–Vi kartla utfordringer studentene hadde og fant blant annet at det var mangel på studiestruktur og motivasjon, og at dette forsterkes av at de fleste nå sitter alene og studerer.

Sammen med studentene har de laget et opplegg som  skal skape bedre struktur og øke studiemotivasjonen gjennom:

  • morgenmøter og samlinger på nett,
  • å tiIrettelegge for et opplegg som studentene kan delta på uten å ta initiativ selv.
  • breakout rooms, (vi deler oss i mindre grupper der studentene selv bidrar),
  • påminnelser til studentene før møtene,
  • å sende privat mail til de som ikke møter
  • tilrettelegge for at studentene lager quiz/kahoot selv der de øver inn pensum, planterarter og lignende

Studentene er selv med å lage opplegget. De tar aktiv del i egen utvikling og læring. På sist møte tok de opp at det kunne være vanskelig med motivasjon. Det skal nå å snakke om på neste møte. Vi skal hjelpe studentene å sette seg egne realistiske mål og selv finne en egen vei å jobbe mot dem.  

Elin forteller at OLAene føler at de får henta inn studenter som kanskje har falt litt ut, og at det kanskje er det beste med jobben: 

– å kunne gi studenter litt håp om at de kan få til enten å gjøre det kjempebra eller bare stå på eksamen er fint. I tillegg er det jo veldig hyggelig bare det å være i kontakt med medstudentene. Og så er det fint at vi får så mange gode tilbakemeldinger både fra studenter og universitetet.

Fantastiske OLAer

Det siste kan Hanne Viken bekrefte:

–OLAene gjør en flott jobb. De forstår at veien blir til mens vi går og viser en fantastisk innsats og holdning. Vi skal ikke glemme at OLAene også har egne eksamener å tenke på, men velger likevel å ta ansvar utover det de strengt tatt trenger å gjøre. Slike studenter fortjener heder og ære – og det får de når vi treffer dem på de ukentlige samlingene. 

USNs OLAer møtes også ukentlig på Zoom. Her deler de med hverandre hva de har gjort og loggfører studenters behov, tiltak og læring. På denne måten lærer vi som jobber med studiekvalitet i USN også mer om hva studenter bakster med, hvilke tiltak OLAene kan sette i gang for studenter og hvordan USN kan bistå studenters behov, ved for eksempel sette opp webinarer i temaer studenter etterspør.

 

 

 

Mer om OLA-modellen

OLA står for Online Learning Assistent.

OLA-modellen går ut på at OLA hjelper studenter med å sette egne mål, tiltak og hvilke behov de har får å nå målene

OLA inviterer til samlinger hvor studenter sjekker inn om morgenen og deler sine  individuelle planer for dagen/uken - det skaper større forpliktelse. 

  • Hvordan skal jeg som student legge til rette for å nå målet for uken?
  • Hvordan kan jeg studere effektivt? 
  • Skal jeg få en belønning når jeg har gjort det jeg skal for dagen? 

OLA inviterer studenter til samlinger i etterkant, hvor studentene får muligheter til å dele erfaringer, snakke om hvordan det har gått, om de bør planlegge annerledes og hvordan de kan justere planen og lære av det som gikk bra og ikke så bra?

Studentene deler gleder og frustrasjoner. Studenter hjelper hverandre.

Meld deg på

Det er fortsatt mulig å melde seg på OLA-opplegget i de emner der det tilbys. Sjekk dine emner i Canvas. Se om det finnes en OLA for en av dem og meld deg på.

Hvis flere forelesere ønsker å få på plass et OLA-opplegg før eksamen så kan de ta kontakt med Enhet for Digitalisering og Utdanning, EDU.