OLA – Onboarding Learning Alliance

OLA-grupper ved USN hjelper førsteårsstudenter å tre inn i studentrollen, finne gode studiestrategier og mestre fag. OLA-gruppene ledes av erfarne studenter som kalles "læringsfasilitatorer". Målet er å tilrettelegge for læring og skape et faglig- og sosialt felleskap.

Det er utrolig godt, og viktig, å oppleve at man hører til og har en avgjørende plass i læringsfellesskapet på USN

Student Maria Løchen-Westerlund, vår 2021 

 

Jeg hadde ikke klart meg uten læringsfasilitatorene. Bare det å ha et sted å jobbe med oppgaver og en person å spørre betyr mye.

Student Siri Huseby, høst 2022

 

 

OLA er USNs ordning for profesjonelle kollokviegrupper for førsteårsstudenter (OLA-grupper). I disse gruppene jobber studenter sammen om faglige oppgaver. Studenter blir aktivisert av en læringsfasilitator, som har tatt samme emne tidligere og som legger til rette for studentaktiviteter læring i OLA-møtene.

Som læringsfasilitator utvikler du viktige ferdigheter i å lede samarbeid og utvikling. Du får en kompetanse som er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Vi snakker 21st century skills!

Aktuelt

Læringsfasilitatorer i OLA-ordningen. Fire forskjellige gruppebilder av dem.

Klare til å hjelpe nye studenter

I fjor høst var nesten 1000 USN-studenter med på ukentlige samlinger der de fikk hjelp av erfarne studenter. Nå forberedes mange «studenthjelpere» på ny innsats.