Auditorium

Ordet auditorium betyr et rom for tilhørere. 

Auditorium er et større undervisningsrom eller -sal der forelesningene dine finner sted. Auditorium forkortes ofte til "aud".