Studiepoeng

Studiepoeng angir omfanget av et emne eller et studieprogram ved å anslå den arbeidsinnsatsen vi forventer at du yter.

Ett studieårs arbeidsinnsats er satt til 60 studiepoeng. Emnene ved USN varierer fra 5 til 30 studiepoeng.

Se studieplan/emneplan for mer informasjon.