Spørsmål og svar om sikkerhet og beredskap

Her finner du spørsmål og svar knyttet til sikkerhet og beredskap ved universitetet.

På sikresiden.no finner du nyttig informasjon dersom du havner i en krisesituasjon, og hvordan du kan forberede deg for å unngå at uønskede hendelser skjer.

Vi anbefaler alle våre studenter og ansatte til å laste ned nettsiden å ha denne lett tilgjengelig som en snarvei på mobilen. Sikresiden.no ligger også som en snarvei i Student Sørøst appen. 

Spørsmål og svar

Hva gjør jeg hvis jeg vil lære mer om sikkerhet og beredskap?

sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Her finner du mye nyttig informasjon og e-læringsmoduler om teamer innen sikkerhet og beredskap. 

Du finner også sikresiden.no som en snarvei i Student Sørøst-appen. 

Hva gjør jeg hvis jeg opplever at livet er litt vanskelig?

Hvordan få et godt studentliv? Hva kan du gjøre når hverdagen blir krevende, eller en uønsket hendelse skjer? Spill Trygg Student på mobilen din!

sikresiden.no finner du også mye informasjon om hvem du kan kontakte om du eller en medstudent/kollega ønsker å prate med noen, samt nyttige selvhjelpsverktøy. 

 

Hvordan gir jeg førstehjelp?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hvordan du kan utøve førstehjelp. Her vil du også finne oversikt over førstehjelpsutstyr. 

Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg hvis noen har ruset seg?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du kan gjøre hvis du opplever at noen har drukket altfor mye, eller fått i seg andre rusmidler. 

Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg hvis noen har drukket altfor mye?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du kan gjøre hvis du opplever at noen har drukket altfor mye, eller fått i seg andre rusmidler. 

Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever uheldige situasjoner ved studiestart?

På sikresiden.no gis det råd om hva du kan gjøre ved ulike uønskede hendelser ved studiestart. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

På sikresiden.no kan du også lese mer om hvordan være en trygg fadder. 

Hva gjør jeg når det brenner?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg ved trusler?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg ved voldssituasjoner?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg ved uønskede hendelser på campus?

For å forbedre våre tjenester ovenfor deg som student så er vi avhengig av at du sier i fra om hvordan du opplever kvaliteten på studier og studiehverdag.

Hva gjør jeg ved seksuell trakassering?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Her kan du lese om hva du kan gjøre hvis du opplever seksuell trakassering. 

Hva gjør jeg hvis jeg hvis jeg har mistet noe?

Har du mistet noe på campus, ta kontakt med servicetorget ved ditt studiested.

Gjelder det mobil, nettbrett, pc , bankkort eller adgangskort se sikresiden.no for generelle råd.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er svindlet på nett?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg får problemer på reise?

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte og hva du bør gjøre hvis du blir utsatt for en ulykke eller annen hendelse på reise. 

Hva gjør jeg hvis jeg opplever personer eller et miljø som ekstremisering/radikalisering?

sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Her kan du lese mer om ekstremisering, også kalt radikalisering. 

 

Spørsmål og svar om sikkerhet og beredskap

På sikresiden.no finner du nyttig informasjon dersom du havner i en krisesituasjon, og hvordan du kan forberede deg for å unngå at uønskede hendelser skjer.

Vi anbefaler alle våre studenter og ansatte til å laste ned nettsiden å ha denne lett tilgjengelig som en snarvei på mobilen. Sikresiden.no ligger også som en snarvei i Student Sørøst appen.