Kartlegging (KOSIP) og analyse

KOSIP logo

USN anvender kompetansekartleggingen KOSIP inn mot kompetanseløftet.

 

Kartleggingsverktøyet er utviklet i samarbeid mellom:

 

  • UiS ved Marianne Sandvik Tveitnes
  • UiT ved Mirjam Harkestad Olsen
  • HVO ved Silje Ims Lied
  • USN ved Hilde S. Stokke

De tar for seg temaområdene:

  • Inkludering og tilpasset opplæring/ spesialundervisning
  • Tverrfaglig samarbeid og organisering
  • Ledelse og organisasjonsutvikling
  • Spesialpedagogisk kompetanse som enhetene har og ønsker mer av

Målgruppen for kartleggingen omfatter barnehage, skole/SFO, PP-tjenesten og kan inkludere andre støttetjenester som barnevern, helsetjenesten o.a.

I kartleggingsfasen jobber vi i kollektive prosesser med våre samarbeidspartnere, vi identifiserer og prioriterer tiltak å jobbe med fremover ut fra lokale behov - som blant annet kan være basert på resultatene av kartleggingen eller annet.