Etterutdanning: Lokal kompetanseordning for skoler og barnehager

I 2021 ble det innført retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universiteter og høyskoler.

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling omfatter:

Målet for tilskuddsordningen er å styrke den kollektive kompetansen i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole.

USN leder det nasjonale Nettverket for Nyutdannede lærere og det regionale samarbeidet 'Ny som lærer':

Fire ordninger

Les mer om hvordan vi arbeider innenfor alle disse ordningene og hvem som kan kontaktes for samarbeid.