Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK) er å kunne kommunisere på andre måter enn gjennom talespråket. Våren 2023 tilbys lærende samlinger for lærere og andre ansatte i Grenlandsskolene i ASK.

Porsgrunnskolen har på vegne av kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Skien og Universitetet i Sørøst-Norge utarbeidet digitale ressurser for bruk i Grenlandsskolene. Tiltaket er en del av dekomp; desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.

Konferansedagene er en læringsarena for lærerprofesjonen og lærerutdanningen.

Vi formidler masteroppgaveprosjekter mellom forskergrupper og studentene ved grunnskolelæreutdanning for trinn 1 til 7 og trinn 5 til 10.

Skolebasert vurdering- og kompetanseutvikling for praktisk og variert undervisning i LK20. Tiltaket er et samarbeid mellom Grenlandskommunene og Universitetet i Sørøst-Norge og en del av tilskuddsordningen desentralisert kompetanseutvikling i Grenlandsskolene (dekomp).

Nettsiden gir informasjon til lærere og skoleledere i Grenlandsskolene for sensorarbeid og sluttvurdering i grunnskolen. Grenlandsskolene har lokale retningslinjer som supplerer de nasjonale bestemmelsene.

Modellen "TAM" er utviklet for skolebasert vurdering- og utvikling i samarbeid mellom skoleeiere i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien og Universitetet i Sørøst-Norge. Hensikten er å reflektere over verdier, vurdere praksis og utvikle kunnskap i dialog.

Tverrfaglig arbeid og dybdelæring i skolen krever læreplanforståelse, didaktisk planlegging og evne til å organisere læringsløyper ved å forstå LK på langs og på tvers. Videoene under er for skolens profesjonsfellesskap og er utviklet av Kristin Støren som skriver sin doktorgrad i temaet. Hun er ansatt i Porsgrunn kommune og Universitetet i Sørøst-Norge. Formålet er å gi innsikt og lære på tvers i og mellom skoler i dette arbeidet, og at elevene skal oppleve forståelse i opplæringen og se sammenhenger mellom fagene. Elevene skal kunne reflektere over egen læring og kunne anvende sin kompetanse i kjente og ukjente situasjoner (LK20).

I nytt læreplanverk (LK20) og revidert Forskrift til opplæringslova, kapittel 3, understrekes det at skolen skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst i underveisvurderingen. Universitetet i Sørøst-Norge har i partnerskap med skoleeiere i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien utarbeidet videoer som støtte til skolenes arbeid med underveisvurderingen.