Nettvettregler i webkonferanser

Her er noen enkle regler for at webkonferansen skal bli best mulig for alle som deltar.


Lyd:

Alle lyder blir forsterket ved bruk av mikrofon i en åpen webkonferanse. Sørg for at du ikke har musikk, radio eller TV på i bakgrunnen som kan forstyrre undervisningen. Husk at både faglærer og medstudenter hører deg!

Bilde:

I åpne webkonferanser kan både faglærer og medstudenter se deg. Sørg derfor for passende påkledning og finn et sted å sitte som egner seg for en undervisningssituasjon.

Samtale:

Å snakke i munnen på hverandre fungerer like dårlig i en åpen webkonferanse, som i en ordinær undervisningssituasjon. I åpne webkonferanser hvor faglærer åpner for diskusjon og spørsmål, er det en god regel at de studenter som ønsker ordet signaliserer dette med en hånd, slik at faglæreren ser det og dere kan ta ordet etter tur.