Program for studiestart ved campus Porsgrunn

Åpning av studieåret 2016 ved campus Porsgrunn.

Program for åpningsdag og fadderuke ved Campus Porsgrunn.


Med forbehold om endringer.

Mandag 12. august - Studiestart nye studenter

 • 09.00     Rektors time - offisiell åpning av studieåret.
 • 10.00     Fadderne tar imot nye studenter ved hovedinngang.
 • 10.30     Velkommen til nye studenter, ute i Atriet.
 • 11.00     Registrering – faddere viser vei!
 • 11.15-1200 Disponibel tid: lunsj og frivillig foredrag.
 • 13.00     Orientering om studieprogrammet, se sted i timeplan.

Tirsdag 13. august - Felles informasjon nye studenter

Barnehagelærer- og Grunnskolelærerutdanning

 • 09.15     Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-113 Øssia.
 • 10.30     Informasjon fra fakultet og institutt.  Auditorium B-113 Øssia.
 • 11.45     Omvisning på campus med faddere.

Barnevern, Vernepleie, Sykepleie heltid og deltid

 • 09.15     Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 10.30     Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 11.45     Omvisning på campus med faddere.

Ingeniørutdanning og forkurs/realfagskurs

 • 11.15     Omvisning på campus med faddere. Oppmøte i Glassgata/hovedfoaje
 • 12.15     Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 13.30     Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia.

Master of Science - Technology

 • 09.15     Practical information to new foreign students. Auditorium A-271.
 • 11.15     Tour around the Campus.
 • 12.15     Information about the faculty/departments. Auditorium A-271.

Onsdag 14. august   

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning for nye og aktive studenter - se timeplan.

Torsdag 15. august

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan.

Fredag 16. august

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan.

Fadderprogram

Fadderuka har som mål å gi nye studenter en best mulig velkomst gjennom et variert program og en god mottakelse fra fadderne. Fadderstyret og fadderne gjør sitt beste for å nå dette målet slik at de nye studentene får et nettverk og blir kjent med byen, studiemiljøet og studenttilværelsen for øvrig.

Lenke til fadderprogrammet kommer.

Facebookgrupper

Vi har egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Porsgrunn.

Uniby Sørøst

Uniby Sørøst er en app for studentaktiviteter ved campus Porsgrunn. Her får du en oversikt over studiestartsaktiviterer som er publisert i appen: