Program for studiestart ved campus Porsgrunn

Åpning av studieåret 2016 ved campus Porsgrunn.

Program for åpningsdag og fadderuke ved Campus Porsgrunn.


Med forbehold om endringer.

Søndag 11. august – Åpen dag

 • 12.00-15.00 Åpen dag for nye studenter. Ta gjerne med familie og venner.

Mandag 12. august - Studiestart nye studenter

 • 08.30 Fadderne tar imot nye studenter ved hovedinngangen
 • 09.00 Offisiell åpning av studieåret. Tale fra rektor og minikonsert med Moyka. I Atriet ute.
 • 10.15 Registrering – faddere viser vei!
 • 11.00 Studentene følger sin timeplan. Fakultetstilpasset informasjon.

Tirsdag 13. august - Felles informasjon nye studenter

Barnehagelærer- og Grunnskolelærerutdanning

 • 09.15 Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-113 Øssia.
 • 10.15 Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-113 Øssia.
 • 11.15 Omvisning på campus med faddere.

Barnevern, Vernepleie, Sykepleie

 • 09.15 Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 10.15 Informasjon fra ulike servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet og Studentsamfunnet. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 11.15 Omvisning på campus med faddere.

Ingeniørutdanning og forkurs/realfagskurs

 • 11.00 Omvisning på campus med faddere. Oppmøte i Glassgata/hovedfoaje.
 • 12.00 Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 13.00 Informasjon fra ulike servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet og Studentsamfunnet. Auditorium B-1050 Vessia.

International and exchange students

 • 09.15 Additional information. Information related to the formal requirements as a student in Norway. Very important that international full degree and exchange students attend. Information about visa requirements, police registration, and more.  Auditorium A-271.
 • 11.00 Tour around the Campus
 • 13.00 Information about the faculty/departments for international Master of Science – Technology students. Auditorium A-271.

Onsdag 14. august   

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning for nye og aktive studenter - se timeplan.
 • 09.15 Information in english for new international students: Information from The Student Service foundation, Library, IT-services, The Service Center, The Studentdemokrati and The Student society. Auditorium A-271.

Torsdag 15. august

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan.

Fredag 16. august

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan.

Fadderprogram

Fadderuka har som mål å gi nye studenter en best mulig velkomst gjennom et variert program og en god mottakelse fra fadderne. Fadderstyret og fadderne gjør sitt beste for å nå dette målet slik at de nye studentene får et nettverk og blir kjent med byen, studiemiljøet og studenttilværelsen for øvrig.

Program for fadder-uken blir løpende oppdatert på denne Facebook-gruppen.

Facebookgrupper

Vi har egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Porsgrunn.