Program for studiestart ved campus Porsgrunn

Åpning av studieåret 2016 ved campus Porsgrunn.

Program for åpningsdag og fadderuke ved Campus Porsgrunn.


Mandag 13.8 Studiestart nye studenter

 • 10.00     Fadderne tar imot nye studenter ved hovedinngang
 • 10.30     Velkommen til nye studenter, ute i Atriet
 • 11.00     Registrering – faddere viser vei!
 • 11.15-1200 Disponibel tid: lunsj og frivillig foredrag
 • 11.45     Hurra/Hjelp jeg er student! Auditorium B-1050 Vessia. Foredrag for nye studenter fra rådgivningstjenesten
 • 13.00     Orientering om studieprogrammet, se sted i timeplan

Tirsdag 14.8 Felles informasjon nye studenter

Barnehagelærer- og Grunnskolelærerutdanning

 • 09.15     Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-113 Øssia
 • 10.30     Informasjon fra fakultet og institutt.  Auditorium B-113 Øssia
 • 11.45     Omvisning på campus med faddere

Barnevern, Vernepleie, Sykepleie heltid og deltid

 • 09.15     Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia
 • 10.30     Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-1050 Vessia
 • 11.45     Omvisning på campus med faddere

Ingeniørutdanning og forkurs/realfagskurs

 • 11.15     Omvisning på campus med faddere. Oppmøte i Glassgata/hovedfoaje
 • 12.15     Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-1050 Vessia
 • 13.30     Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia

Master of Science - Technology

 • 09.15     Practical information to new foreign students. Auditorium A-271
 • 11.15     Tour around the Campus
 • 12.15     Information about the faculty/departments. Auditorium A-271

Onsdag 15.8    

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning for nye og aktive studenter
 • 14.00     Offisiell åpning av studieåret med rektor. Vi markerer at vi er blitt universitet med kake og kort konsert med Halie. Ute i Atriet

Torsdag 16.8

 • 09.15-15.00 Ordinær undervisning – se timeplan

Fredag 17.8

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan

Fadderprogram

Fadderuka har som mål å gi nye studenter en best mulig velkomst gjennom et variert program og en god mottakelse fra fadderne. Fadderstyret og fadderne gjør sitt beste for å nå dette målet slik at de nye studentene får et nettverk og blir kjent med byen, studiemiljøet og studenttilværelsen for øvrig.

Lenke til fadderprogrammet kommer.

Facebookgrupper

I år har vi laget egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Porsgrunn.

Uniby Sørøst

Uniby Sørøst er en app for studentaktiviteter ved campus Porsgrunn. Her får du en oversikt over studiestartsaktiviterer som er publisert i appen: