Program for studiestart ved campus Porsgrunn

Åpning av studieåret 2016 ved campus Porsgrunn.

Program for åpningsdag og fadderuke ved Campus Porsgrunn.


Med forbehold om endringer.

Søndag 11. august – Åpen dag

Mandag 12. august - Studiestart nye studenter

 • 08.30 Fadderne tar imot nye studenter ved hovedinngangen
 • 09.00 Offisiell åpning av studieåret. Tale fra rektor og minikonsert med Moyka. I Atriet ute.
 • 10.15 Registrering – faddere viser vei!
 • 11.00 Studentene følger sin timeplan. Fakultetstilpasset informasjon.

Tirsdag 13. august - Felles informasjon nye studenter

Barnehagelærer- og Grunnskolelærerutdanning

 • 09.15 Informasjon fra ulike Servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet, Studentsamfunnet med flere. Auditorium B-113 Øssia.
 • 10.15 Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-113 Øssia.
 • 11.15 Omvisning på campus med faddere.

Barnevern, Vernepleie, Sykepleie

 • 09.15 Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 10.15 Informasjon fra ulike servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet og Studentsamfunnet. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 11.15 Omvisning på campus med faddere.

Ingeniørutdanning og forkurs/realfagskurs

 • 11.00 Omvisning på campus med faddere. Oppmøte i Glassgata/hovedfoaje.
 • 12.00 Informasjon fra fakultet og institutt. Auditorium B-1050 Vessia.
 • 13.00 Informasjon fra ulike servicetjenester som IT, Biblioteket, Servicetorget, Studentdemokratiet og Studentsamfunnet. Auditorium B-1050 Vessia.

International and exchange students

 • 09.15 Additional information. Information related to the formal requirements as a student in Norway. Very important that international full degree and exchange students attend. Information about visa requirements, police registration, and more.  Auditorium A-271.
 • 11.00 Tour around the Campus
 • 13.00 Information about the faculty/departments for international Master of Science – Technology students. Auditorium A-271.

Onsdag 14. august   

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning for nye og aktive studenter - se timeplan.
 • 09.15 Information in english for new international students: Information from The Student Service foundation, Library, IT-services, The Service Center, The Studentdemokrati and The Student society. Auditorium A-271.

Torsdag 15. august

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan.

Fredag 16. august

 • 09.15-14.00 Ordinær undervisning – se timeplan.

Fadderprogram

Fadderuka har som mål å gi nye studenter en best mulig velkomst gjennom et variert program og en god mottakelse fra fadderne. Fadderstyret og fadderne gjør sitt beste for å nå dette målet slik at de nye studentene får et nettverk og blir kjent med byen, studiemiljøet og studenttilværelsen for øvrig.

Lenke til fadderprogrammet kommer.

Facebookgrupper

Vi har egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Porsgrunn.