Vis studievalg

Program for studiestart ved campus Porsgrunn

Studenter i Porsgrunn. Foto.

Program for åpningsdag og fadderuke ved Campus Porsgrunn.


Søndag 13. august

Kl. 12.00-15.00 – Åpen søndag.

Mandags 14. august – Studiestart nye studenter

10.30-11.00  Fadderkontakt for alle  nye studenter ute i atriet.
11.00-12.00  Offisiell åpning med artist Amanda Delare ute i atriet.
12.15-13.00  Registrering ved hvert enkelt fakultet (TNM i Glassgata,  HS i Vessia, HIU i Vrimlehallen (vestibyle bygg A) og HH (bed.øk fra Bø)  i rom  A-192.
13.00-14.00  Orientering om studiene.

Tirsdag 15. august

09.15-10.15   Informasjonsmøte for fakultetet for helse og sosialfag (HS), rom B-1050
10.15-11.15   Informasjonsmøte om IT og bibliotek for fakultetet for helse og sosialfag (HS), rom B-1050
09.15-10.15   Informasjonsmøte om IT og bibliotek for fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap, rom HIU B-113
10.15-11.15   Informasjonsmøte for fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap (HiU), rom B-113
11.15-12.00   Omvisning på campus med faddere
12.00-13.00   Informasjonsmøte om IT og bibliotek for fakultetet for teknologiske, naturvitenskaplige og maritime fag (TNM) og Handelshøyskolen (HH), rom B-1050
13.00-14.00   Informasjonsmøte fakultetet for teknologiske, naturvitenskaplige og maritime fag (TNM), rom B-1050