Program for studiestart ved campus Rauland

Program for åpningsdag og fadderuke ved campus Rauland.


Tysdag 15. august 2017

Kl. 12.00-17.00 Open skule

Tak med venner og familie og bli kjent på studiestaden. “Fadder”- studentar viser rundt, servering av vaflar og drikke i kantina

Kl. 17.00 Offisiell opning av studieåret

Offisiell opning ved rektor og minikonsert med Samsaya

Onsdag 16. august 2017

Kl. 09.00 Felles oppmøte for alle studentar i Myllarsalen,

Presentasjon og informasjon frå studentsamskipnaden, studentråd, instituttleiar og faglærarar

Kl. 10.00 Omvising og informasjon klassevis, timeplan

Kl. 11.00 Pause

Kl. 12.00 Ordinær undervisning, informasjon klassevis

Kveld:

Kl. 19.00 Sosialt samvær med spel, dans og servering  i Årestoga for alle studentar og lærarar.

Torsdag 17. august 2017

Kl. 08.30 Ordinær undervisning

Etter kl. 14.30 har «Faddergruppa»  har eige program

Fredag 18. august 2017

Undervisning, studentsamtaler, øving, utdeling av nøkkelkort og fotografering til studentkort

«Faddergruppa» har eige program