Vis studievalg

Program for studiestart ved campus Vestfold

Studenter. Foto.

Program for åpningsdag og fadderuke ved campus Vestfold.


Søndag 13. august

Kl. 12.00 – 15.00 Åpen søndag Studieveiledere, Studentsamskipnaden, IT og faddere vil være tilstede for å svare på spørsmål og vise deg rundt.

Mandag 14. august

Orientation day for international students.

Tirsdag 15. august – Studiestart nye studenter

Kl. 09.00 - 14.00 Registrering av nye studenter i dette tidsrommet. Du får informasjon om ditt studium og tildelt fadder.

Onsdag 16. august

Undervisningsstart.

Kl. 10.00 - 11.00 Informasjon i Bakkenteigensalen for fakultet for helse og sosialvitenskap

Kl. 11.15 - 12.00 Informasjon i Bakkenteigensalen for handelshøyskolen og fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Kl. 12.15 - 13.00 Informasjon i Bakkenteigensalen for fakultet humaniora og utdanningsvitenskap

Torsdag 17. august

Undervisning.

Kl. 11.00-12.00 Offisiell åpning ved rektor og minikonsert med Amanda Delara

Fredag 18. august

Undervisning.

Kl. 13.00 - 14.00 Foredrag for nye studenter "Hjelp/Hurra jeg er student"

Fadderuka

Nettundervisning

Fra høsten 2017 bruker HSN Canvas som læringsplattform (LMS). Følg denne lenken for opplæring bruk av Canvas.

Som nettstudent trenger du ekstra opplæring og ressurser som blant annet vårt webkonferanseverktøy «OmniJoin»: Følg denne lenken for opplæring av nye nettstudenter.

Mer informasjon informasjon for nettstudenter finner du i Studentenes ABC.