Program for studiestart ved campus Vestfold

Studenter. Foto.

Program for åpningsdag og fadderuke ved campus Vestfold.


Mandag 12. august

 • Kl. 08:30 - 11:30 - Studiestart nye studenter. Oppmøtested og -tid, se timeplanen.
 • Kl. 11:30 - 12:30 - Offisiell åpning av studieåret med rektor og minikonsert med iris.
 • Kl. 12:30 - 14:00 - Studentene følger timeplanen. Fakultetstilpasset informasjon.

MERK: Studenter i 2. og 3. klasse har studiestart tirsdag 13. august. Oppmøtested og -tid, se timeplanen. Master og videreutdanninger, se timeplanen.

Tirsdag 13. august

 • Kl. 09:15 - 14:00 Studiestart 2. og 3. klasse. Studentene følger timeplanen. Master se egen timeplan.
 • Kl. 11:15 - 12:00 - Felles informasjon for nye studenter i Bakkenteigensalen
  • Gjelder fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og USN Handelshøyskolen (HH)
  • Fellesinformasjon for internasjonale studenter i rom A1-30
 • Kl. 12:15 - 13:00 - Felles informasjon for nye studenter i Bakkenteigensalen
  • Gjelder fakultet for helse og sosialvitenskap (HS) og fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU)

Onsdag 14. august

 • Kl. 09:15 - 14:00 Timeplanlagt undervisning alle studenter/fakultetstilpasset informasjon.

Torsdag 15. august

 • Kl. 09:15 - 14:00 - Timeplanlagt undervisning alle studenter/fakultetstilpasset informasjon.

Fredag 16. august

 • Kl. 09:15 - 14:00 - Studentene følger timeplanen eller fakultetstilpasset informasjon.
 • Kl. 13:00 - 14:00 - Hurra/Hjelp jeg er student! Rådgivningstjenestenes foredrag for NYE studenter i auditorium A1-30.

Studiestartsfestival/Fadderprogram

Det blir arrangert Studiestartfestival av Vestfold Studentsamfunn. Her blir det arrangementer gjennom hele uken. Les mer på studentsamfunnets facebookside.

Fadderstyret i Vestfold har også en egen nettside.

Facebookgrupper

Vi har egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Vestfold