Program for studiestart ved campus Vestfold

Studenter. Foto.

Program for åpningsdag og fadderuke ved campus Vestfold.


Mandag 13. august

Tirsdag 14. august

 • Kl. 09:15–15:00 – Studiestart tidligere studenter (andre- og tredje-årsstudenter ved sykepleie møter til oppstart mandag 13. august).
 • Alle studenter følger timeplanen
 • Kl. 11:00–12:00 – Offisiell åpning av studieåret. Rektor taler. Vi markerer at vi er blitt universitet med kake og kort konsert med Halie.
 • Kl. 12:15–15:00 – Studentene følger timeplanen. Fakultetstilpasset informasjon

Onsdag 15. august

 • Kl. 09:15–11:00 – Studentene følger timeplanen eller fakultetstilpasset informasjon
 • Kl. 11:15–12:00 – Felles informasjon Bakkenteigensalen fakultet TNM og HH
 • Kl. 12:15–13:00 – Felles informasjon Bakkenteigensalen fakultet HS og HIU
 • Kl. 13:00–15:00 – Additional Information - rom A1-35 – Informasjon til internasjonale    studenter ved seksjon for internasjonalisering
 • Kl. 13:15–14:00 – Studentene følger timeplanen eller fakultetstilpasset informasjon

Torsdag 16. august

 • Kl. 09:15–15:00 – Studentene følger timeplanen eller fakultetstilpasset informasjon

Fredag 17. august

 • Kl. 09:15–14:00 – Studentene følger timeplanen eller fakultetstilpasset informasjon
 • Kl. 13:00–14:00 – Hurra/Hjelp jeg er student! Auditorium A1-30.
 • Foredrag for NYE studenter fra Rådgivningstjenesten i A1-30.

Studiestartsfestival/Fadderprogram

Studiestartfestival bilde

Det blir arrangert Studiestartfestival av Vestfold Studentsamfunn. Her blir det arrangementer gjennom hele uken. Les mer om programmet på studentsamfunnets nettsider og på studentsamfunnets facebookside.

Kjøp billetter her

Fadderstyret i Vestfold har også en egen nettside.

Facebookgrupper

I år har vi laget egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Vestfold