Etablering av psykososialt læringsmiljø

Etablering av et godt psykososialt læringsmiljø: Førsteårstudenter deler sine tanker om oppstartstur ved GLU 1-7 trinn, UiT.