Programmering og koding inn i undervisningen

Nærbilde av de to som signerte avtalen mellom USN og UiO. Dekan Morten Christian Melaaen og UiO-professor Knut Mørken.
Dekan Morten Christian Melaaen fra USN (til venstre) og UiO-professor Knut Mørken bekreftet avtalen med signering og håndtrykk. (Foto: Morten Borg)

Ingeniørstudentene ved USN lærer koding og dataprogrammering fra dag en. Riktig digital kompetanse skal gi dem større sjanse til å lykkes på jobbmarkedet.


Ingeniørstudentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får tidlig teste matematikk i praksis. Fra starten av studiet lærer de å kode og forstå programmeringsspråk.

Å bringe programmering inn i undervisningen vil gjøre ingeniørstudentene i stand til å håndtere problemer som ellers er kompliserte, eller umulig, å løse med penn og papir.

– Programmering er uendelig stort og åpner en helt ny verden for ingeniørstudentene. De skal lære å bruke datakraft og lage beregningsprogrammer på PCen til å regne ut problemstillinger for reelle bedrifter, forklarer førsteamanuensis André Vagner Gaathaug ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi.  

Nylig signerte USN en samarbeidsavtale med Center for Computing in Science Education (CCSE) ved Universitetet i Oslo (UiO) om bruk av programmering i undervisningen.

LES OGSÅ: Ingeniørstudenter viste frem oppfinnelser 

Løse komplekse problemer 

CCSE er et senter for fremragende utdanning finansiert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Med felles interesser for forsknings- og utviklingsarbeid skal de to utdanningsinstitusjonene jobbe sammen for å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av realfagsstudiene.

– Dataprogrammering er et verktøy ingeniørstudentene skal kunne ta frem og bruke på alle nivåer for å løse komplekse problemer hos sine fremtidige arbeidsgivere, sier Gaathaug.

Ingeniørstudentene ved USN bruker programmeringsspråket Python, som per i dag er språket som introduseres for studenter som starter på universitet og høyskole.

– Koding og dataprogrammering i undervisningen har gitt meg flere verktøy til å løse oppgaver og problemer, som var viktig i bacheloroppgaven min. Jeg har fått en langt bedre forståelse for dataverktøy generelt, forteller Willem Meijer. 

24-åringen er nettopp ferdig med elkraftteknikk ved campus Porsgrunn og starter på master i Electrical power engineering til høsten. 

–  Jeg har fått sommerjobb hos Skagerak Kraft hvor programmeringskunnskaper var en viktig årsak til at jeg fikk jobben. Her har jeg fått høre at mye innen ingeniørfeltet skal digitaliseres. Å ha programmeringskunnskaper gjør meg mer attraktiv for arbeidsgivere, sier Meijer.  

Ingeniørstudent Willem Meijer foran lerretet  med presentasjonen sin om programmeringsbasert undervisning.

UiO mener at USN har kommet langt i å utvikle emner som integrerer programmering på en måte som passer inn i og styrker ingeniørutdanningen, og at USN derfor er en ideell partner for CCSE.

LES OGSÅ: Ingeniørstudenter kan få erfaring i Kina

Fornøyd med avtalen

Senteret er plassert på Blindern i Oslo og har som ambisjon å være et internasjonalt ledende sentrum for integrasjon av databeregninger og programmering i grunnutdanningene.

– Et samarbeid mellom CCSE og USN er et viktig ledd i strategien for digitalisering ved begge institusjonene. Målet er å sikre studenter, lærere og forskere riktig digital kompetanse for å være konkurransedyktige innen utdanning og forskning i fremtiden, sier Randi Toreskås Holta, visedekan for profesjonsutdanningene ved Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved USN.

Hun er svært fornøyd med samarbeidsprosjektet, som tar utgangspunkt i hvordan datateknologiutviklingen har gitt helt nye muligheter.

Problemløsing ved hjelp av datamaskiner («Computing») er i dag en sentral del av forskning, utvikling og industri, men ikke nødvendigvis i naturvitenskapelig utdanning.

– CCSE vil fornye innholdet i realfagsutdanningene ved å integrere databeregninger gjennom hele utdanningsløpet. En betingelse for et vellykket samarbeid er at også USN utvikler felles introduksjoner for studentene som sikrer en felles plattform, sier Holta.

LES OGSÅ: Alle maritime avgangsstudenter har fått jobb