SHoT-undersøkelsen: – Vi tar studenthelsen på alvor

Studenter i forelesningssal med koronaavstand.
TRIVSEL PÅ STUDIET: Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT) 2021 tar pulsen på studentenes trivsel under koronapandemien.

Studentene klarer å bruke like mye tid på studier som tidligere, men foruroligende mange oppgir å ha en dårlig livskvalitet.


Det kommer frem i SHoT-undersøkelsen 2021, studentenes helse og trivselsundersøkelse. Målet med årets undersøkelse er å fange opp hvordan studentene har det under pandemien.

Over 3000 studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har svart på den landsomfattende undersøkelsen. Resultatene viser at studentenes vurdering av egen helse og livskvalitet går i negativ retning under pandemien. Flere studenter rapporterer om psykiske plager og manglende kontakt med medstudenter som en av de viktigste utfordringene.

Ifølge Hanne K. Bratland, direktør for helse, barnehage og studentrelasjoner i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), er funnene ikke overraskende.

– Dette året har vært meget krevende for mange grupper i samfunnet, også studentene. Vi har jobbet iherdig innenfor alle våre velferdstjenester for å støtte dem best mulig gjennom det spesielle året. Nå har vi i tillegg mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet og har ansatt mange studenter som skal jobbe for å gjennomføre sosiale lavterskeltilbud for resten av studentene gjennom våren og høsten. Vi har også styrket samtaletjenesten vår med flere behandlere det siste året. Ventetiden er kort og vi har daglig drop in slik at vi kan fange opp de som strever mye, sier Bratland.

LES OGSÅ: Trenger du noen å prate med?

Imponert over studentene 

Hun peker på at selv om tallene viser en negativ trend, er studentene en ressurssterk gruppe som klarer seg godt.

– Det er utrolig viktig at alle vi som jobber med studenter, er vårt ansvar bevisst med tanke på å bevare og fremme studentenes ressurser gjennom gode helsefremmende og forebyggende tiltak. Nå skal vi se nærmere på tallene for å finne ut hvordan vi best kan spisse våre tiltak for å treffe de spesifikke utfordringene som undersøkelsen viser, sier Bratland.

Et overveldende flertall av studentene oppgir at de tror de vil klare å ha normert studieprogresjon også i koronastudieåret, det vil si at de gjennomfører eksamen og får bestått i alle emnene i studieplanen. Bare fire prosent oppgir at de  tidligere har stått i alle fag, men ikke i dette studieåret.  

Viserektor for utdanning og studiekvalitet, Ingvild Marheim Larsen, er både bekymret og imponert over studentene ut fra svarene i undersøkelsen: 

– Jeg er imponert over at studentene har så mye struktur og selvdisiplin at de klarer å bruke like mye tid på studiene i år som tidligere. Når noen campuser har vært  stengt i perioder og en del undervisning har vært digital, synes jeg studentene fortjener ros for at de klarer å mobilisere vilje til å delta på undervisning, jobbe i studiegrupper og lese på hybelen, sier hun.  

– Så er vi bekymret over at en ganske høy andel av studentene har problemer med noe så viktig som internettforbindelse når de deltar på digital undervisning, at mange savner kontakt med foreleser og opplever at foreleser mangler teknisk kompetanse, fortsetter Ingvild Marheim Larsen.   

LES OGSÅ: Alarmen har gått for lengst. Nå trenger vi handling, sier studentleder 

Mange nye tiltak på trappene 

USN har i mange år tilbudt kurs og hjelp til digital undervisning. Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet (eDu) bistår undervisere og har laget ressursnettsider om nettundervisning som skal bevisstgjøre og inspirere forelesere.   

– Kurstilbudet er intensivert i koronatiden, men SHoT-undersøkelsen viser at vi fortsatt må bli bedre på dette. Vi gjør alt vi kan for å motvirke negative konsekvenser av koronasituasjonen og samtidig etterfølger smittevernsrestriksjonene. Vi holder campuser åpne der det er mulig, tilrettelegger for studenter med spesielle behov og har lagt føringer for at det skal være minst en dag med fysisk undervisning der det er mulig, sier Ingvild Marheim Larsen.   

Både universitetet og studentsamskipnaden har fått statlige midler for å bedre situasjonen for studenter. Avdelingen for utdanning og studiekvalitet skal ansette 150-200 studenter som læringsfasilitatorer for å bidra til et godt studiemiljø faglig og sosialt.  

Studentsamskipnaden har ansatt studentaktivører og studentdemokratiet engasjerer studentorganisasjoner på alle campuser til å lage hyggelige aktiviteter for studenter på campus og digitalt. 

LES OGSÅ: Over 20 000 vil studere ved USN til høsten

 

SHoT-undersøkelsen  

SHoT er en nasjonal undersøkelse om studentenes helse og trivsel. Den gjennomføres normalt hvert fjerde år, men i år har en tilleggsundersøkelse kartlagt studentens helse- og trivselssituasjon under koronapandemien.  

Over 60 000 studenter har svart på undersøkelsen. 

Dette er noen av hovedfunnene på landsbasis:

  • Rundt 70 % mener at den digitale undervisningen er dårligere enn tradisjonell undervisning.
  • 89 % mener allikevel de vil ha normal studieprogresjon.
  • Nesten halvparten av studentene har psykiske plager.
  • 38 % oppgir at de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet.
  • 44 % savner ofte noen å være sammen med og 24 % føler seg ofte eller svært ofte utenfor.
  • En av fire studenter oppgir at de har skadet seg selv med vilje og fire prosent at de har forsøkt å ta sitt eget liv.
  • Flere studenter lider av søvnproblemer.
  • Studentene bruker mer tid på gaming, sosiale medier og TV enn tidligere.