Slår krefter sammen med indisk universitet

Rektorene Nitin R. Karmalkar og Petter Aasen ser i kamera.
UTVIDER SAMARBEIDET: Rektor Petter Aasen (til høyre) ved Universitetet i Sørøst-Norge og rektor Nitin R. Karmalkar ved Savitribai Phule Pune-universitetet i India ser frem til å utvide samarbeidet. (Foto: An-Magritt Larsen)

Våre studenter skal forberedes for et internasjonalt jobbmarked. Nå er en ny avtale signert med et anerkjent universitet i utlandet – Pune i India.


Økt internasjonalisering i utdanning og forskning er en sentral målsetting for Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Studentene skal få internasjonal erfaring i løpet av studietiden for å være godt rustet for en jobbkarriere i utlandet.

Nylig signerte rektor Petter Aasen en ny samarbeidsavtale med indiske Savitribai Phule Pune-universitetet og rektor Nitin R. Karmalkar. Hensikten er å øke kvaliteten i utdannings- og forskningsvirksomheten, og avtalen gir blant annet mulighet for utveskling til India.   

–  Internasjonalt samarbeid om forskning og utdanning er nøkkelen til løsning på en rekke globale, nasjonale og lokale utfordringer. Internasjonalisering skal derfor være en integrert del av alle sider ved virksomheten vår, sier Aasen.

LES OGSÅ: Kari-Anne har praksis i USA

Verdifull internasjonal erfaring

USN har hatt forsknings- og utdanningsprosjekter sammen med Pune gjennom flere år allerede, og den nye avtalen bygger på mange av elementene i dette samarbeidet. 

Studenter kan skaffe seg internasjonal erfaring ved å ta et semester ved det indiske universitetet, som er nyttig og verdifullt for senere karriere og jobbmuligheter.

– Vi er glad for denne avtalen og ser frem til å utvide samarbeidet til noe større, sier rektor Nitin R. Karmalkar. 

Samarbeidet åpner også for utveskling av ansatte, gjesteforskere og gjesteforelesere, samt økt internasjonal rekruttering av studenter og fagfolk. 

– Vi skal dra veksler på hverandres internasjonale nettverk. Samarbeidsavtalen styrker også USNs rolle som regional kunnskapsaktør og deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning, sier Aasen. 

Selve signeringen med rektorene Nitin R. Karmalkar og Petter Aasen og delegasjonen stående bak som vitner

Han viser til at USN har internasjonalisering høyt på agendaen, og at det er laget en egen strategi for dette arbeidet.

– Vi skal legge til rette for et internasjonalt læringsmiljø på alle studiestedene våre, og utdanningsprogrammer skal ha en tydelig internasjonal profil. I et globalt perspektiv styrker internasjonalisering av høyere utdanning det internasjonale fellesskapet og fremmer demokrati, mangfold og bærekraftig utvikling, sier Aasen. 

LES OGSÅ: Bedre forberedt til høyere utdanning

Et stort indisk universitet

Universitetsbyen Pune er den nest største byen i delstaten Maharashtra, og ligger i det vestlige India cirka to timer biltur sør for Bombay. 

Savitribai Phule Pune-universitetet, tidligere Universitetet i Pune, har nærmere femti institutter, over tre hundre forskningsinstitutter og mer enn sju hundre såkalte colleges, som ikke er selvstendige institusjoner, men underlagt et universitet. I 2015 fikk universitetet sitt nåværende navn for å hedre den indiske samfunnsreformatoren og dikteren Savitribai Phule.

Flere representanter fra det indiske universitetet hadde tatt turen til Norge og USN for å signere avtalen 16. mai på campus Vestfold, hvor også flere fra USN-ledelsen var til stede.

Petter Aasen åpnet med å presentere USN og hva som er viktig for Norges nyeste universitet: Tett kontakt med nærings- og arbeidsliv, engasjement for studentene og at vi utdanner den arbeidskraften Norge trenger.

Dagen derpå fikk delegasjonen fra India med seg norsk nasjonaldagsfeiring i Bø.

  • Har du lyst å reise på utveksling? Her kan du lese mer om det