Studenter skal lære mer om vold og overgrep mot barn

Illustrasjonsbilde med bakhode til et barn som ser en tegneserievegg med vold
FÅR STATLIG STØTTE: Et nytt undervisningsopplegg skal gi studenter trening i å gjenkjenne og håndtere vold og overgrep mot barn og unge. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Studentene skal få mer trening i å gjenkjenne og håndtere vold og overgrep mot barn i et nytt undervisningsopplegg ved Universitetet i Sørøst-Norge.


Skole, barnehage, politi og helsevesen skal jobbe bedre sammen for å gi utsatte barn og unge et så godt hjelpetilbud som mulig.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får derfor 800.000 kroner i støtte fra Kunnskapsdepartementet for å utvikle et undervisningsopplegg som involverer ulike studieprogram. 

Undervisningsopplegget skal kunne deles og brukes av andre universiteter og høyskoler i relevante utdanninger innen skole, barnehage, politi og helsevesen.

– Vi er glad for tildelingen, og skal fremover bygge på det gode arbeidet som allerede skjer ved flere studieretninger ved USN innenfor dette temaet. I prosjektet arbeider vi blant annet med å finne frem til basiskompetanse som kan være felles for alle profesjonsutdanningene, sier prosjektleder for USN Profesjon, Kristin Barstad.

LES OGSÅ: Gir de svakeste en stemme

Best mulig hjelp til utsatte barn

Gjennom det nye undervisningsopplegget skal lærerstudenter, politistudenter og fremtidige helsearbeidere som er involvert i å bistå utsatte barn, lære å samhandle allerede mens de er under utdanning. Det er ikke nok at hver yrkesgruppe vet hva de selv skal gjøre.

Et samarbeid er allerede i gang om temaet på tvers av profesjonsutdanningene ved USN og Politihøgskolens fagmiljø i Stavern, samt med nasjonale ressurssenter som NKVTS, Redd Barna og Forandringsfabrikken.

Kristin Barstad portrett

– Vi er opptatt av å legge til rette for tverrprofesjonell kunnskap og kompetanse. De ulike profesjonene skal kjenne hverandres mandat og kunnskapsområder for lettere å snakke sammen og ta kontakt for å gi et så godt tilbud som mulig til utsatte barn og unge, forklarer Barstad. 

Arbeidet er en del av prosjektet SAMOT under USN Profesjon, som skal utvikle undervisningsopplegg som bidrar til at studentene får kunnskap og kompetanse om vold og overgrep.

I en pressemelding fra regjeringen sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at det er helt nødvendig at skole, barnehage, politi og helsevesen jobber godt sammen, slik at utsatte barn får den hjelpen de trenger.

LES OGSÅ: USN-studenter i pilotprosjekt om seksuelle overgrep

Også tema i nyttårstalen

Barnevern og sårbare barn var også blant kjernesakene i nyttårstalen til statsminister Erna Solberg (H).

– Selv om de aller fleste barn får det slik som vi håper og drømmer om, så gjelder det dessverre ikke alle. Noen mangler trygge voksne som kan plastre når det trengs. Noen skrubbsår er på innsiden, og blir ikke oppdaget, sa Solberg i talen, som ble fremført i NRK og TV2 1. januar 2019.

Statsministeren lovte følgende:  

– Fremover vil regjeringen gjøre mer for å fange opp og å hjelpe disse barna. Vår ambisjon er at Norge skal være det samfunnet som er best på å gi barn trygghet og muligheter.

Felles undervisning

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen for å tydeliggjøre hva lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal kunne om vold og seksuelle overgrep.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ble da tildelt midler for å utvikle et opplegg for samvirke mellom ulike utdanninger om temaet vold og overgrep, og å opprette en nettside for å gjøre innhold tilgjengelig.

Kunnskapsdepartementet gir nå USN 800.000 kroner til å videreføre satsingen.

Lærerstudenter, politistudenter og fremtidige helsearbeidere skal lære å samhandle allerede mens de er under utdanning. Målet er å gi et best mulig tilbud til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.