Tre store innovasjonsprosjekter mot næringslivet

Ansatte på anlegg hos TechnipFMC, en av partnerne i prosjektet H-SEIF. Foto av to ansatte
SAMARBEID: Det er mange som gleder seg over at det tette samarbeidet mellom universitetet og næringslivet i regionen bærer frukter i form av rause tildelinger fra Forskningsrådetett.

Innovasjon i norsk næringsliv skal bidra til å demme opp for skadevirkninger av pandemien. Forskningsrådet bruker nå nesten en halv milliard kroner i ulike innovasjonsprosjekter, og USN er sterkt til stede i tre av dem.


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et regionalt forankret universitet, og vi Nils Kristian Bogen samarbeider tett med nærings- og samfunnsliv. Som synlig bevis på dette har vi – sammen med bedrifter i regionen – fått gjennomslag for tre søknader til Norges forskningsråd (NFR) på egne innovasjonsprosjekter.

Til sammen mottar de tre prosjektene over 33 millioner kroner i støtte. USN er sentral forskning- og utviklingspartner i alle prosjektene. Finn mer info om de enkelte prosjektene i faktarammen.

Arbeidslivsintegrert universitet

– USN er et arbeidslivsintegrert universitet. Derfor tar vi rollen som pådriver for innovasjon i næringslivet og leverer samtidig støtte til forskningsbasert utvikling i bedriftene. Disse tildelingene fra Forskningsrådet viser at godt og tett samarbeid mellom regionens næringsliv og universitet er viktig for å få til god samfunnsutvikling, sier viserektor for ekstern samhandling Nils Kristian Bogen ved USN.

Forskningsrådet er en tøff konkurransearena, der bare de beste prosjektene når opp til bevilgning.

Thomas Slagsvold– At disse prosjektene lykkes i slike anerkjente satsinger, viser at bedriftene og USNs fagmiljøer har klart å identifisere viktige forsknings- og innovasjonsområder for økt verdiskaping, sier forskningsdirektør Thomas Slagsvold ved USN.

Slagsvold legger til at slike suksesser er helt avhengige av høy kvalitet i arbeidet med søknadene, og at USN også spiller en viktig rolle som samarbeidspartner for privat og offentlig sektor når det gjelder denne delen av prosjektarbeidet.

Konkurransedyktig næringsliv

I september 2020 har Forskningsrådet satt av hele 480 millioner kroner til 46 innovasjonsprosjekter i næringslivet (regjeringen.no).

– Det har vært viktig å sette midler raskt i arbeid for å holde forskning- og utviklingsaktiviteten oppe gjennom krisen. Forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av dette, og aldri har det vært viktigere å holde farten oppe, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Bevilgningene kommer som en del av regjeringens styrkede innsats for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon.

– Forskning og innovasjon i næringslivet bidrar til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Big Data møter Systems Engineering

Bak prosjektene som nå settes i gang, står spennende bedrifter som ønsker å bidra til å løse store utfordringer i norsk industri og næringsliv.

Én av disse er Semcon, som ønsker å utvikle nye metoder for å ta i bruk stordata, såkalt «Big Data», slik at en rekke bedrifter kan forbedre sine produktutviklingsprosesser vesentlig.

Kristin FalkTil sammen åtte norske bedrifter – flere med internasjonale posisjoner og ambisjoner – deltar i prosjektet «H-SEIF 2». Vårt nasjonalt ledende miljø innen Systems Engineering (SE) er koblet på, under ledelse av professor Kristin Falk.

– H-SEIF 2 handler både om å samle inn riktige data samt evnen til å utnytte disse på en mest mulig hensiktsmessig måte. I dag er tilgangen på data enorm, og med den rette tilnærmingen og de rette algoritmene kan norske bedrifter strukturere og dra fordeler av stordata på en måte som kan gi avgjørende konkurransefordeler i et internasjonalt marked, sier Falk.

Bedriftene som laboratorium

H-SEIF 2 er en fortsettelse av en serie H-SEIF-prosjekter drevet fram av Semcon, alle med USN som nær forskning- og utviklingspartner.

– Det er veldig viktig for oss å hele tiden være oppdatert på den seneste forskningen for å kunne tilby våre kunder teknikk i framkant. Dette prosjektet skaper store muligheter, både for deltakerne, men også for våre kunder, sier prosjektleder Lasse Bjørkhaug i Semcon.

LES OGSÅ: «H-SEIF» tar følelser inn i teknologien

– I dette prosjektet bruker vi bedriftene som laboratorium, og vi er gode på den problemnære forskninga. Den nære samarbeidet gjennom mange år, blant annet i form av master- og ph.d-prosjekter på oppdrag og i samarbeid med partnerbedriftene, har bidratt til at vi forstår de faktiske problemene de har – og ikke bare de fagspesifikke utfordringene, sier Falk.

Banebrytende og livreddende

GE Vingmed AS er en annen regional bedrift som kom gjennom nåløyet til Forskningsrådet i denne omgangen med sitt prosjekt «CFRON – Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes».

Lars HoffProsjektet er rettet mot diagnose og behandling av hjerte- og karsykdommer, som er den ledende dødsårsaken i verden. Ultralyd er den vanligste og mest kostnadseffektive medisinske avbildningsteknikken for slike sykdommer.

– I dette prosjektet skal vi hjelpe GE Vingmed med å utvikle nye prober for å oppnå enda bedre kvalitet på medisinske ultralydbilder. Dette vil bidra til bedre diagnose og forbedre livskvaliteten til hjertepasienter. Det vil også bidra til å øke GE Vingmeds markedsandel og bringe eksportinntekter og arbeidsplasser til Norge, sier professor Lars Hoff, som leder forskningsaktiviteten ved USN tilknyttet CFRON-prosjektet.

GE Vingmed AS har en internasjonal ledende posisjon innen kardiovaskulær ultralyd, noe dette prosjektet vil bidra til å opprettholde. USN kan se tilbake på mange års samarbeid med GE Vingmed AS i tilknytning til utvikling og utprøving av ultralydteknologi.

LES OGSÅ: Industriekspert fra GE Vingmed AS til USN

– Vi er glade for å kunne samarbeide med en norsk teknologibedrift i verdenstoppen innen medisinsk teknologi. Vi er et industrirettet universitet, og slike prosjekter sørger for å holde vår forskning og undervisning oppdatert og relevant for industrien, sier Hoff.

Verdensnyhet

Kjell Ivar ØvergårdDet tredje prosjektet som nå har fått tildeling – og der USN har en framtredende rolle når det kommer til forskning- og utviklingsarbeid – er «Ebber – Evidence based selection made easy».

Prosjekteier er EBHR AS, og deres mål er å presentere en applikasjon som vil effektivisere og forbedre ansettelsesprosesser ved å reduserer gapet mellom forskning og praksis i HR-feltet.

– I prosjektet tar vi blant annet i bruk maskinlæring og har mål om å kunne utvikle et verktøy med muligheter som aldri har vært tilgjengelig tidligere, sier professor Kjell Ivar Øvergård, som leder forskningsarbeidet ved USN tilknyttet Ebber-prosjektet.

«H-SEIF 2»

prosjektnavn: «H-SEIF 2 – Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework»

mål: skape et rammeverk av verktøy og metoder samarbeidsbedriftene i prosjektet kan bruke til å skreddersy sine produktutviklingsprosesser.

Arbeidet er særlig rettet mot å sette bedriftene bedre i stand til å fatte avgjørelser tidligere i prosessen som følge av bedre utnyttelse av stordata, såkalt «Big Data».

støtte fra NFR: 14 791 000 kr

prosjekteier: Semcon

kontaktperson ved USN: professor Kristin Falk

andre akademiske partnere:

Andre partnerbedrifter:

«CFRON»

prosjektnavn: «CFRON – Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes»

mål: Å forbedre bildekvalitet i medisinsk ultralyd, til bruk ved diagnose av hjertesykdom og veiledning under intervensjoner.

Dette skal oppnås ved integrering av ny transduserteknologi i eksisterende ultralydbildeplattformer.

støtte fra NFR: 7 320 000 kr og

prosjekteier: GE Vingmed Ultrasound AS

kontaktperson ved USN: professor Lars Hoff og førsteamanuensis Hoang-Vu Nguyen

andre partnere:

«Ebber»

prosjektnavn: «Ebber – Evidence based selection made easy»

mål: Å effektivisere og forbedre ansettelsesprosesser ved å reduserer gapet mellom forskning og praksis i HR-feltet.

Prosjektet tar i bruk maskinlæring/kunstig intelligens og vil tilby et verktøy med muligheter som aldri har vært tilgjengelig tidligere.

støtte fra NFR: 11 122 000 kr

prosjekteier: EBHR AS

kontaktperson ved USN: professor Kjell Ivar Øvergård

andre partnere i prosjektet: