USN får 285 nye studieplasser

To mannlige studenter ved USN foran pc'en.
USN får tildelt 285 nye studieplasser og 18 nye rekrutteringsstillinger.

Regjeringen har fordelt 4000 studieplasser på landets universiteter og høgskoler. 285 av studieplassene går til USN.


– Det er svært gledelig for universitetet. 285 nye studieplasser innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning, økonomi og administrative fag og teknologi og IT innebærer en betydelig kapasitetsøkning over fire år som vil styrke vår profesjonsrettede og arbeidslivsorienterte hovedprofil, sier rektor Petter Aasen.

Årets søkertall viste at svært mange ønsket å ta høyere utdanning, og med koronakrisen hengende over vil nå regjeringen at flere skal få muligheten. Forutsetningen for å få nye studieplasser er nemlig at de blir opprettet allerede høsten 2020.

LES OGSÅ: Kamp om studieplassene ved USN

Meldt om ledig kapasitet

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 12. mai, lå det inne 4000 nye studieplasser til universiteter og høgskoler.

USN har kapasitet til å ta imot flere studenter, og ba om finansering av 335 nye studieplasser da Kunnskapsdepartementet inviterte universiteter og høgskoler til å melde inn behov.

Finansieringen er en del av Utdanningsløftet 2020, et av tiltakene som skal motvirke arbeidsledighet etter korona-krisen.

285 nye studieplasser er historisk i USN-sammenheng, og det er kun NTNU, UiT og OsloMet som har fått flere studieplasser enn USN i denne tildelingen.

Fordeling av studieplassene gjøres med forbehold om at Stortinget vedtar forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2020.

LES OGSÅ: Her kommer de nye studieplassene (Regjeringen.no)

18 rekrutteringsstillinger

Den store økningen i studieplasser fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorer, ifølge regjeringen. De gir dermed penger til 250 nye rekrutteringsstillinger til landets universiteter og høgskoler, og USN har fått 18 av disse.  

 Disse rekrutteringsstillingene vil bidra til å styrke universitetets forskerutdanning som igjen støtter opp under studieprogrammene, legger Aasen til.

I dag tilbyr USN åtte doktorgradsprogram og har rundt 250 stipendiater inne i disse programmene. Nå vil det utlyses ut enda flere stipendiat og postdoktor-stillinger i tiden som kommer.

De nye studieplassene fordeler seg slik: 

Helse- og sosialfag: 115

Matematikk, naturvitenskap og teknologiske fag: 90

Juridisk/økonomiske- og administrative fag: 45

Lærerutdanning: 35