Disputas: Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet i kulturstudier.


18 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 18 juni 2021
 • Tid: kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Drammen, Zoom
 • Last ned kalenderfil
 • Program

  Kl. 10:00: Prøveforelesning: "Hva kan din innsikt i
  motsetninger og sammenhenger mellom humanistisk og posthumanistisk forskning bety for kunstfaglig forskning i barnehagefeltet?"

  Kl. 11:30: Disputas: Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen

  Lenke til avhandling.

  Følg disputasen på Zoom her.

  Meeting ID: 638 3781 2032

  Password: 645417  

  Bedømmelseskomité

  • Professor Lise Hovik, Drama og teater, Dronning Mauds Minne
  • Førsteamanuensis Ingmar Meland, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU
  • Professor Biljana C
   Fredriksen, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for estetiske fag, USN (komitékoordinator)

  Hovedveileder

  • Førsteamanuensis Kari
   Carlsen
   , Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for estetiske fag, USN

  Medveiledere

  • Professor Ann-Merete Otterstad, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet
  • Professor Lars Frers, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, USN

Ann-Hege Lorvik Waterhouse disputerer 18- juni.Ann-Hege Lorvik Waterhouse er stipendiat ved ph.d.-programmet i kulturstudier. Hun er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk på Instituttet for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

Om avhandlingen

«Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen» er tema for Ann-Hege Lorvik Waterhouses doktorgradsavhandling. Studien er influert av posthumane perspektiver, nymaterielle teorier, og plasseres i et postkvalitativt metodologilandskap. 

Gjennom a-r-t-ografi som metodologisk inngang (a/r/tography = artist-researcher-teacher) undersøker Waterhouse hva som oppstår i eksperimentelle prosesser og kollektive samskapinger mellom materialer, små barn, forskeren og omgivelsene i barnehagen. Studiens empiri produseres gjennom 25 besøk på en småbarnsavdeling hvor barn deltar i ulike materialaksjoner med pinner, ved, ull, leire, aluminiumsfolie, kongler, blader, snø, tekstiler, vann og peddig. Materialer undersøkes både inn og ute i barnehagen. Waterhouse definerer materialene i undersøkelsen som ‘jorda materialer’, materialer tett forbundet med materie og natur, og koblet til kulturhistoriske materialpraksiser. Gjennom denne tette natur-kulturkoblingen undersøkes også en mulig estetisk og skapende inngang til barns økologiske forståelser gjennom forming.

Som a-r-t-ograf gjør Waterhouse også egne materialeksperimenteringer som en form for kroppslig, sanselig og skapende analyse/destillering gjennom studien. En materiell og skapende påkobling til undersøkelsen. På denne måten aktiveres a-r-t-ografens ulike agenser i møte med studiens empiriske datamateriale. Dette viser seg også i avhandlingens multimodale utrykk. Gjennom avhandlingen skriver Waterhouse frem en kritikk av et instrumentelt kunnskapssyn og fremmer et forslag om å se forming som et viktig naturkultur-fag for fremtiden.

Avhandlingen bidrar også med ny kunnskap om små barns eksperimentelle formingsprosesser og kunnskap om materialer og steders potensialer og virkninger i formingsprosesser i barnehagen. Avhandlingen bidrar videre med en utvikling av a-r-t-ografi som forskerposisjonering og åpner for en mer estetisk tilnærming til forskning.