Disputas: Liv Gardsjord Lofthus

Liv Gardsjord Lofthus forsvarer sin avhandling «Digital literacies as social practices: students, technology and research methods» for graden philosophiae doctor (ph.d.).


14 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 14. desember 2021
 • Tid: kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Porsgrunn
 • Last ned kalenderfil
 • På grunn av den økende korona-smitten i samfunnet, vil bare inviterte gjester kunne følge disputasen på campus Porsgrunn. Prøveforelesning og disputas kan ellers følges på Zoom: https://usn.zoom.us/j/62165500819?pwd=U2IrMUN5TU5idU81WkdnY1ZVOXB2QT09

  Program:

  Kl. 10.00-10.45: prøveforelesning over tema: «Digitale ferdigheter i den norske skolen: Muligheter og utfordringer i lys av nyere forskning.»

  Kl. 12.00-15.00: disputas

  Bedømmelseskomite:

  1. opponent: professor Kirsten Drotner (Syddansk Universitet)

  2. opponent: professor Kirsti  Klette (Universitetet i Oslo)

  Administrator: førsteamanuensis Audun Toft (USN)

  Veiledere:

  Hovedveileder: professor Lars Frers (USN)

  Medveileder: Eirik Christensen Brazier (USN)

  Medveileder: Kenneth Silseth, UiO

Liv Gardsjord Lofthus. FotoLiv Gardsjord Lofthus ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES).

Tittel på avhandlingen er: «Digital literacies as social practices: students, technology and research methods».

Avhandlingen er tilgjengelig her: USN Open Archive: Digital literacies as social practices: students, technology and research methods

Sammendrag

Avhandlingen bidrar med ny empirisk kunnskap om bruk av digitale verktøy i ulike undervisningkontekster, i tillegg til betraktninger av forskerrollen og av forskningsmetoder som en integrert del i konteksten som er studert. 

Her utforskes studentenes digitale ferdigheter og literacy både i og utenfor klasserommet. Digital literacies forstås her som sosiale praksiser som består av studenter, teknologi og forskningsmetoder.

Avhandlingen består av to separate feltstudier, en gjennomført på et utendørsmuseum og en i et klasserom. Målet har vært å undersøke hvordan elevenes digitale literacies kan komme til uttrykk i samfunnsfag. Elevene i studien hadde alle mobile digitale enheter som de brukte til skolearbeid.

De ovennevnte studiene resultert i fire artikler:

Artikkel nummer 1 fokuserer på forskerens rolle i datagenerering, og hvordan dette påvirker de sosiale praksisene i fokus, og følgelig det empiriske datamaterialet.

Artikkel nummer 2 blir elevenes digitale literacies undersøkt når de gjør gruppearbeid i klasserommet med nettbrett.

Artikkel nummer 3 belyser hvordan bruk av actionkameraer for å studere elevenes digitale literacies kan påvirke de sosiale praksisene på ulike måter. Studien ser på hvordan actionkameraene både er en del av teknologien og forskningsmetodene som utgjør de sosiale praksisene.

Artikkel nummer 4 undersøker hvordan, når og til hva elevene bruker de ulike digitale verktøyene som er tilgjengelige for dem, og når de søker informasjon andre steder.

Funnene belyser hvordan studentenes digitale literacies er svært kontekstavhengige. Å forstå digital literacies som sosial praksis som består av handlinger, interaksjoner mennesker og teknologier er en måte å erkjenne at samhandling mellom menneske og teknologi er mye mer enn digitale ferdigheter.