Eksperter innen barn og unge

Vi har eksperter innen barnevern, barns seksualitet, kroppspress, omsorg, lærevansker, mobbing, rus, oppvekst og ungdomskriminalitet.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.