Eksperter innen filosofi og etikk

Vi har eksperter innen blant annet etisk teori, filosofihistorie, forskningsetikk, politisk filosofi og rettsfilosofi.


Estetisk teori

Etikk

Filosofi

Filosofihistorie

Forskningsetikk

Miljøfilosofi og -etikk

Posthumanisme

Praktisk filosofi

Praktisk etisk refleksjon

  • Kjartan Skogly Kversøy
  • Ole Martin Moen
  • Tom Eide

Rettsfilosofi

Vitenskapsfilosofi

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.