Eksperter innen historie

Vi har eksperter innen blant annet antikken, middelalderen, vikingtid, tidlig nytid samt første og andre verdenskrig.

Epoker:

Antikken (år 700 fvt. - 500 evt.)

Middelalderen (år 500 - 1500)

Vikingtid

Tidlig nytid (år 1500 - 1800)

Opplysningstiden

Romantikken

1800-dd

1814

Første verdenskrig

Mellomkrigstiden

Andre verdenskrig

Andre kompetanseområder:

Australsk historie

Arbeiderbevegelsens historie

Arbeiderorganisering og streiker

Barndom- og familiehistorie

Barnearbeid

 

Bokhistorie

 

Britisk historie

Byhistorie

Canadisk historie

Demokratihistorie

Drikkeskikker

Energihistorie

Epidemiens verdenshistorie

Filosofihistorie

Fiskerihistorie

Fransk historie

Friluftshistorie

Grevskapshistorie

Helsehistorie

Holocaust

Idéhistorie

Idrettshistorie

Industrihistorie

Integrasjonshistorie

Jernverkshistorie

Jødenes historie i perioden under romersk innflytelse

Kirkehistorie

Kolonihistorie

Korstogene

Kulturhistorie

Kunsthistorie

Kvinnehistorie

Lokal- og regionalhistorie

Lutherdommen

Maritim historie

Medisinhistorie

Militærhistorie

Modernitet

Musikkhistorie

Nasjonalisme

Nordisk samarbeidshistorie

Norsk målreising

Norsk og global historie

Palestina i antikken

Paternalisme

Politisk historie

Rettshistorie

Religionshistorie

Skogbrukets historie

Skolehistorie

Spansk historie

Språkhistorie

Sykepleiehistorie

Unionsstriden mellom Norge og Sverige

Utdanningshistorie

Verdensarv

Vitenskapshistorie

Økonomisk historie