Eksperter innen historie

Vi har eksperter innen blant annet antikken, middelalderen, vikingtid, tidlig nytid samt første og andre verdenskrig.

Epoker:

Antikken (år 700 fvt. - 500 evt.)

Middelalderen (år 500 - 1500)

Vikingtid

Tidlig nytid (år 1500 - 1800)

Opplysningstiden

Romantikken

1800-dd

1814

Første verdenskrig

Mellomkrigstiden

Andre verdenskrig

Andre kompetanseområder:

Australsk historie

Arbeiderbevegelsens historie

Barndom- og familiehistorie

Barnearbeid

 

Bokhistorie

 

Britisk historie

Byhistorie

Canadisk historie

Demokratihistorie

Drikkeskikker

Energihistorie

Epidemiens verdenshistorie

Filosofihistorie

Fiskerihistorie

Friluftshistorie

Grevskapshistorie

Helsehistorie

Idéhistorie

Idrettshistorie

Industrihistorie

Integrasjonshistorie

Jernverkshistorie

Kirkehistorie

Kolonihistorie

Korstogene

Kulturhistorie

Kunsthistorie

Kvinnehistorie

Lokal- og regionalhistorie

Lutherdommen

Maritim historie

Medisinhistorie

Militærhistorie

Modernitet

Musikkhistorie

Nasjonalisme

Nordisk samarbeidshistorie

Norsk målreising

Paternalisme

Politisk historie

Rettshistorie

Religionshistorie

Skogbrukets historie

Skolehistorie

Spansk historie

Språkhistorie

Sykepleiehistorie

Unionsstriden mellom Norge og Sverige

Utdanningshistorie

Verdensarv

Vitenskapshistorie

Økonomisk historie