Eksperter innen matematikk

Vi har eksperter innen blant annet matematikk i skolen, matematikk for lærere, algebra og statistikk.


Algebra

Algebraisk geometri

Algoritmer

Bayesiansk statistikk

Forsøksplanlegging

Geometriske objekter

Ikkekommutativ geometri

Matematikk

Matematikk for lærere

Matematikk i skolen

Matematisk analyse

Matematisk modellering

Statistikk

Tallteori

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.