Eksperter innen musikk og dans

Vi har eksperter innen folkemusikk, folkedans, musikkdidaktikk, musikkformidling, musikk og ledelse, musikkhistorie og lyttekunst.