Eksperter innen musikk og dans

Vi har eksperter innen folkemusikk, folkedans, musikkdidaktikk, musikkformidling, musikk og ledelse, musikkhistorie og lyttekunst.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.