Eksperter innen olje og gass

Vi har eksperter innen blant annet gassikkerhet, hydrogenkraft, metan og undervannsteknologi


Computational Fluid Dynamics (CFD)

Detonasjoner

Eksplosjoner

Fluidmekanikk

Forbrenning

Gassdynamikk

Gassforbrenning

Gassikkerhet

Gassturbiner og termiske strømningsmaskiner

Hydrogen distribusjon

Hydrogenlagring

Hydrogenkraft

Hydrogensikkerhet

Høyhastighetsfotografering

Industrial Optimization

Koking

Metan

Oljeboring

Olje-og gassbrønner/reservoirer

Olje- og gassteknologi

Sjokkbølger

Spray klassifisering

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.