Eksperter innen olje og gass

Vi har eksperter innen blant annet gassikkerhet, hydrogenkraft, metan og undervannsteknologi