Eksperter innen pasientbehandling

Vi har eksperter innen blant annet pasientkommunikasjon, pasientopplevelser, pasientsikkerhet, sårbehandling og vernepleie.


Aktivitetsfag

Akutte vurderinger og tiltak

Allmennmedisinske vurderinger og tiltak

Danse- og bevegelsesterapi

Etikk

Familiearbeid

Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV)

Hverdagsrehabilitering

Kliniske læringsprosesser

Klinisk praksis

Kommunikasjon

Kommunikasjon og relasjon

Kundebehandling

Læring av praktiske ferdigheter

Miljøterapi

Pasientbehandling

Pasientkommunikasjon

Pasientopplevelser

Pasientsikkerhet

Personorientert helsearbeid

Simuleringsbasert læring

Sykepleie

Statistikk

Statsvitenskap

Sårsmerter og sårbehandling

Vernepleie

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.