Matematikkiopetus alkupöräiskansa- ja migrasuunikontekstiissa

Lærerstudent i dialog med elever. Foto

Saattaako matematikkifaaki anttaat lissää samanarvoisuutta ja sosiaalista oikkeutta koulussa? Ja saattaako faaki tulla lujemaksi kielelisestä ja kulttuurisesta monipuolisuuesta?  

Les denne sida på nordsamisk

Les denne sida på bokmål

Jännityksii klassilomassa 

Tutkima mihin laihiin erilaiset kielet ja kulttuurit saatethaat estäät, kuurota tahi haastaat oppimista matematikkifaakissa. Olletikki klassilomissa missä oon paljon erilaissii kielii ja kulttuurii norjan lisäksi. 
 
Alkupöräiskansat oon kokenheet tällaissii haastheita opetuksessa monessa sukupolvessa. Tääpänä näjemä sitä sammaa klassilomissa missä oon koululaissii ja opettaajiita muista minoriteettiroikista, ja nyt synttyy jännityksii kans klassilomissa Norjassa. 

Tutkimusprosektin tavustanna oon se, ette met elämä samfynnin muutoksen ja migrasuunin aikana. 

Eistäät kykypohjaista pedagogikkii 

Halluuma löyttäät ulos millä tavala klassilomat, missä oon erilaissii kielii ja kulttuurii, vaikutethaan kaikkiin koululaisten oppimisheen. Ko analyseerathaan positiivissii elämyksii ja kokemuksii, mikkä indiviidit ja roikat ilmaisthaan omissa muisteluksissa, niin heän voimat ja resyrsit saatethaan identifiseerata. Tämän pohjalta aijoma eistäät kykypohjaista pedagogikkii ja tutkiit pedagoogissii maholisuuksii  – ensisti Norjassa, ja sitte tämän liitethään parallellhiin tutkimisheen Canadassa ja USA:ssa.

Työtelä kumppanuuessa 

Aijoma pittäät osanottaavaa tutkimista. Se meinaa ette työtelemmä kumppanuuessa niitten roikkiin ja paikalissamfynniin kans, jokka piethään saaha hyöttyy tästä työstä. Tutkimus tullee empiirisilä, teoreettisilla, metodoloogisila ja praktilisila resyltaattiila vaikuttamhaan matematikkiopetuksen tutkimusalala.  

Koululaisten ja opettaajiitten äänet tulhaan kuulhoon

Tutkiijoina olema tehnheet muutamppii arvopohjassii arveluksii siitä, mitä met halluuma sauttaat. Met halluuma nostaat framile opetusta joka ottaa vaarin klassiloman monipuolisuuesta. Sen tehemä ko annama koululaisten ja opettaajiitten äänet kuuluut.

Tutkimus tullee vaikuttamhaan tääpäälisen lapshiin ja tulleevhiin sukupolvhiin: heän oppimisheen, heän relasuunhiin ittele ja muile, heän (matemaattishiin) identiteetthiin ja heän mahollisuukshiin kansalaisuutheen ja työelämhään tulleevaisuuessa. 

Publikasuunit 

Journal articles

Published:

In revision:

 • Huru, H.,  Andersson, A., & Wagner, D. (resubmitted) “…but you cannot buy the sunset”: Abstraction and detachment. For the Learning of Mathematics.
   

In progress:

 • Simensen, A. M., Vos, P., & Andersson, A. (in progress). Storylines in research about learning opportunities for students considered low achieving in mathematics – a critical literature review. [expected submission date, March 2023] 
Book chapters
 • Huru, H. L., Ollila, N. M. og Simensen, A. M. (in process). HiCuA-rammeverket: design av matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonskunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur. I G. Figenchou, S. S. Karlsen og H. C. Pedersen (Red.), Didaktikk for mangfold. Samiske emner i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget.
   
 • Huru, H.L., Andersson, A., & Wagner, D. (accepted for publication). “No, we own the forest like the child owns their mother”: mathematical abstraction and detachment in land-based pedagogies.  In Horn-Miller, K., & Kress, M. (ND). Land As Relation: Teaching and Learning through Place, People and Practices. Canadian Scholars Press.
   
 • Andersson, A., & Wagner, D. (2021). Culturally Situated Critical Mathematics Education. In Andersson, A. & Barwell, R. (2021). (Eds.). Applying Critical Mathematics Education (p. 24-46). Leiden, The Netherlands: Brill.  doi: https://doi.org/10.1163/9789004465800
Conference proceedings or workshops etc.
 • Abtahi, Y., Andersson, A., Barwell, R., Huru, H., Wagner, D., Chatzi, D., Assaf, F., Suurtamm, C., Herbel-Eisenmann, B., & Kane, R. (2022). Ethical awarenesses arising from data collection in mathematics education at the time of the COVID-19 pandemic. Proceedings of the 12th Congress of European Research in Mathematics Education, Bozen-Bolzano, Italy.
   
 • Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H., & Wagner, D. (2020). MIM: Mathematics education responsive to diversity: A Norwegian, Canadian and American research collaboration. Proceedings of the 42nd annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (p. 599-600), Mazatlán, Mexico.
   
 • Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H. & Wagner, D. (2022). Principal’s storylines about languages in mathematics class. Proceedings of the 44th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, in press, St. Louis, USA. 
   
 • Andersson, A., Ryan, U., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H., & Wagner, D. (2021). Storylines in news media texts: A focus on mathematics education and minoritized groups. Proceedings of the 43rd annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Philadelphia, USA.
   
 • Burt-Davies, K. & Høyer, K. Storylines about CME-teachings, mathemacy and newly arrived students’ mathematical competence. Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts 2022 conference, Alta.
   
 • Pasanha, S. (2022, July). Exploring migrant students' mathematical experiences and storylines. [Poster presentation].  45th conference of the international group for the Psychology of Mathematics Education, Alicante, Spain. Microsoft Word - Portada-Primeras-Paginas-vol4 (ua.es)
   
 • Pasanha, S. (2022, November). Mathematics is like "iron chickpeas": An upcoming researcher's reflexive storylines. [Paper presentation]. Mathematics Education in Indigenous and migrational context, Alta, Norway. 
   
 • Perlander, A. & Sjøberg, M. (2022). Student teachers’ Sense-making of becoming teachers; Identifying Storylines as Sources for Positionings. [Paper presentation]. Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts 2022 conference, Alta.
   
 • Ryan, U., Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H. L., & Wagner, D. (2021). "Minoritised mathematics students are motivated by gratitude": An analysis of storylines in Norwegian public media. Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference (Vol. 3, pp. 889–898).
   
 • Simensen, A. M., Huru, H. L., Wagner, D. & Andersson, A. (2022). Constructs and methods for identifying patterns of interaction in mathematics classrooms. In: C. Fernández, S. Llinares, Á. Gutiérrez, & N. Planas (Eds.), Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 213–214). PME Universidad de Alicante. 
   
 • Simensen, A. M., Johannessen, A. M., Huru, H. L. (2022). Collaborative tests in mathematics: Seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context. Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts 2022 conference, Alta.
   
 • Sjøberg, M., & Perlander, A. (2022). Science Student Teachers’ sense-making of Research and Development in a short post-master teacher education program. Nordic Education Research Association, Reykjavik, Iceland.
MSc projects

USN:

 • Kaja Burt-Davies (2021). «Mathemacy for Democracy - Storylines om matematikkundervisning i lys av Critical Mathematics Education» Masteroppgave Kaja Burt-Davies, 143750.pdf (usn.no)
   
 • Hasse Høyer-Hansen (2021). «Elevers storylines om læring i matematikk: Fortellinger fra et flerkulturelt matematikkklasserom.»
   
 • Oda Kjær Eriksen & Siri Vindal (2022). «Flerspråklighet i klasserommet - Matematikklæreres narrativer og erfaringer fra klasserommet med elever med norsk som andrespråk.»
   
 • Tine Kristiansen (2023). «Vurdering i mangfoldige matematikklasserom: Hva mener minoritetselever vi kan gjøre for en mer rettferdig vurdering i matematikk?»


UiT:

 • Elisabeth Wirkola (2022). «Kultur, klass och matematikk»
   
 • Mattis Christiansen (2022). «Anvendelse av modeleringsmodellen ved bedriftsbesøk for elever på 10. trinn»
   
 • Noora Marie Ollila (2022). «Minoriserte kulturer i matematikkopplæringen: Ett kvensk og samisk kultur perspektiv»
   
 • Lisa Broks Mikko (2023). «Identifiserte storylines i nyutdannede læreres erfaringer med tilpasset oppøæring i matematikk.» 
Teacher journals, DEMBRA publications and similar
 • Burt-Davies, K. & Andersson, A. (2022). Kritisk matematikkundervisning – en vei til demokratisk deltakelse. Dembra.

 

MIM-prosekti 

«Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies». 
 
Kontakti: prosektinjohtaaja, professoori Annica Andersson 

Konferansi: Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts

Kuurto: Norges forskningsråd (NFR) oon antanu 11,3 miljoonaa NOK prosektiperiuudii 2020–2024 varten Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)-programin kautta. 

Yhtheistyöprosekti: MIM oon yhtheistyö tutkimusmiljöitten välilä näissä universiteetiissä: USN, UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) ja University of New Brunswick  (Canada). 

Prosektin tutkiijat: