«Er du snitch er du ferdig»

Illustrasjonsfoto: iStock

Barn og unge tier om alvorlige hendelser i frykt for å bli stemplet som «snitch» – en tyster. «Er du snitch er du ferdig» er et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt ved USN.

Uttrykket «snitch» har bredt om seg i ungdomskulturen og språkbruken. Å melde fra om urett begått mot deg har blitt til å «snitche» – og den som snitcher kan stå overfor strenge represalier.

Barn og unge som blir stemplet som snitchere opplever å bli utsatt for sosial utestengelse, mobbing, trusler og hatprat. De som opplever dette tier ofte alt i hjel, i frykt for at de voksne vil gjøre alt verre hvis de blander seg inn,

Snitch-kulturen fører blant annet til at lærere ikke blir kjent med konflikter i klassen. I tilfeller der det har skjedd kriminelle handlinger, kan snitch-fenomenet også være til hinder for politiarbeid.

Løfter ungdomsrøster

Gjennom dette prosjektet vil vi belyse hva ungdom står i, hvordan dette påvirker ungdomskulturen, og vi vil få fram ungdoms egne stemmer. Vi vil desuten belyse hva lærere og andre voksne kan gjøre for å hjelpe.

Målet er blant annet å kunne bedre undervisningskvaliteten i grunnskolelærerutdanningen.

Prosjektet kom i gang da Holtan skole i Horten samlet inn og laget en utstilling av hatmeldinger som ungdommer har sendt til hverandre. Næss fattet interesse for dette og tok kontakt. Det resulterte i et forskningssamarbeid med sosialrådgiver Lilian Martinez Romero og miljøterapeut Anja Carina Birkeland ved Holtan skole.

Sammen har de gjennomført fokusgruppeintervjuer med elever og lærerstudenter for å få innsyn i tematikken.

Forskningsformidling om snitching 

«Hvordan påvirker snitching ungdomskulturen og hva kan lærere og foreldre gjøre?» (youtube) ved førstelektor Rakel Rhode Næss 

«Jævla snitch! Hvorfor gikk du til politiet?» (youtube.com) ved politibetjent Jonas Andreassen

«Er snitching også dialog?» (youtube) ved foredragsholder Marco Elsafadi

«Å ta de unges virkelighet inn i lærerutdanningen» (youtube) ved førsteamanuensis Toril Aagaard og stipendiat Charlotte Beal

Se opptak av hele arrangementet «Er du snitch er du ferdig» fra Forskningsdagene 2021 her:

 

«Er du snitch er du ferdig»

«Er du snitch er du ferdig» er et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt ved USN.

Prosjektleder: Rakel Rohde Næss, førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hør podkast om «snitching»

Se foredrag om «snitching» 

Les mer om prosjektet