Samarbeid med oss eller bestill forskning fra senter for psykisk helse og rus

Senterleder, senter for psykisk helse og rusarbeid - Bengt Karlsson
Senterleder Bengt Karlsson

Ønsker du å samarbeide om et forskningsprosjekt eller bestille forskning fra oss?

Vi i Senter for psykisk helse og rusarbeid (SFPR) bygger hele vår virksomhet på samarbeid. Vi samarbeider på tvers av geografiske skiller, faglige skillelinjer, profesjoner, tjenester, organisasjoner og på tvers av sektorer.

Vi møter deg alltid ansikt til ansikt

Når noen tar kontakt med oss, møter vi alltid kontaktpersonene ansikt til ansikt. For oss er alt samarbeid basert på likeverd mellom de deltakende partene og at vi skal gjøre noe sammen enten det er forskning, utdanning, undervisning eller annet. Av erfaring vet vi at det kan oppstå spenninger, uenigheter og motsetninger i et samarbeid. For oss er det en naturlig ting ved et samarbeid – vi er like verdige – ikke like.

Siden oppstarten av SFPR har vi samarbeidet med en rekke ulike deltakere. Det har vært ulike kommuner, kommunale tjenester innen psykisk helse og rus, ulike helseforetak, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige og offentlige organisasjoner, private stiftelser og enkeltpersoner. Våre samarbeidsrelasjoner har alltid hatt et eller flere av satsningsområder som fokus hva gjelder samarbeid om forskning, fagutvikling eller utdanning.

Utdanning psykisk helse og rusarbeid

Ønsker du en utdanning innen psykisk helse og rusarbeid? Som et senter innenfor Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr vi master- og videreutdanninger. 

Kontakt senter for rus og psykisk helse

Bengt Karlsson

Professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter for psykisk helse og rus

Tel: +47 31 00 88 31/+ 47 90 64 90 78

bengt.karlsson@usn.no