Forskningsgruppen for BioMEMS

BioMEMS – Biologiske og biomedisinske mikroelektromekaniske systemer – er et fagområde som kombinerer anvendt mikro- og nanoteknologi med biologi.

I naturen finnes det en rekke biologiske molekyler som blant annet kan bygge opp strukturer og utføre arbeid (proteiner og enzymer), eller lagre og overføre store mengder data (DNA og RNA). Ved å integrere slike molekyler inn på ulike mikro- og nanoteknologiplattformer, kan vi utvikle helt unike biosensorer. Proteiner med katalytisk aktivitet (dvs. enzymer) går som et eksempel under betegnelsen nanomaskiner. Biomolekylene kan brukes til å overføre signaler inne på slike biosensorer, eller de kan måle levende systemer direkte.

Medisin er et av hovedområdene for BioMEMS-plattformer. Her kan de brukes innen diagnostikk, terapi, for å transportere legemidler ut i kroppen, eller for å overvåke prosesser i kroppen. BioMEMS er et tverrfaglig fagområde som kombinerer klassisk naturvitenskap (fysikk, biologi og kjemi) med elektronikk, mekanikk og biomedisinsk ingeniørfag, samt informatikk, materiallære, medisin og matematikk.

Muliggjørende teknologi

Den norske regjeringen har definert fagområdet bio/nano som et område for muliggjørende teknologi. Det vil si et teknologiområde som kan bli så gjennomgripende at det vil føre til store endringer i samfunnet. I Norge er det et stort, uforløst potensial for bioteknologisk innovasjon og næringsutvikling innenfor både helse, matproduksjon og prosessindustri. BioMEMS-gruppen arbeider helt i sentrum av dette spennende og innovative teknologiområdet.

Flere helt unike teknologiplattformer er under utvikling av BioMEMS gruppen, og noen av disse er i ferd med å bli kommersialisert gjennom samarbeid med bedrifter i Norge.

Pågående prosjekter

Pågående ph.d.-prosjekter

 • The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays
 • Wireless electrochemical microsystem for continuous monitoring of biological compounds
 • Glucose energy harvester for self powering of remote distributed bioanalytical microsystems
 • Acoustic resonator for the investigation of the mass loading effect from immobilised bioactive components
 • Paper-based colorimetric biosensors array for rapid screening of human urinary biomarkers
 • 2D materials enhanced optical sensors for biological MEMS
 • Validation of microsystems for automatic molecular control of fish environment, health and well-being

Samarbeidspartnere

Akademiske:

 • University of Glasgow
 • Xi’an Jiatong University
 • Xiamen University
 • Chongqing Technology and Business University
 • University of Minho
 • Kenyatta University
 • Freshwater Institute
 • UiO/NTNU/SINTEF
 • NMBU/ CERAD & Dept. Animal and Aquacultural Sciences

Industrielle:

 • CtrlAqua SFI/Nofima
 • Oslo Universitets Sykehus
 • Norsk Hydro ASA
 • Seabed solutions AS
 • Mectro AS
 • LD-Design Electronics AB
 • Martinsen Verktøy og Plast AS
 • Bionor Laboratories AS
 • Patogen Analyse AS
 • Zimmer & Peacock AS
 • Sensovann AS
 • Oslofjord Ressurspark AS
 • Mandalon Technologies AB
 • Suma Care ApS
 • WWINN Group
 • Kjeller Innovasjon AS
 • Bærekraftig Arbeidsmiljø WE Sustain AS
 • Aqua Alarm AS

Gruppens medlemmer