Innovasjonssenter – mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk

Vi er en av landets fremste leverandører av kunnskap og teknologi innen anvendelser av sensorer, mikrosystemer og nanoteknologi.

Vi bidrar til økt verdiskaping og næringsvirksomhet gjennom samarbeid med bedrifter innen anvendelse av teknologi. I samarbeid med oss har din bedrift mulighet til å utvikle ideer fra konseptstadiet og fram til markedsintroduksjon og produksjon. Innovasjonssenteret tilbyr kompetanse, tjenester, moderne teknologiutstyr og lokaler der bedriftene kan konstruere, simulere, visualisere, fremstille og prøve ut teknologier, komponenter, produkter, prosesser og tjenester.

Vi holder til i Forskningsparken på USN Campus Vestfold.

Forskningssamarbeid

Vi er involvert i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og forskningsoppdrag. Vi samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt, på tvers av sektorer og med både privat og offentlig næringsliv.

Labfasiliteter og designsupport

Vi har en dedikert InnovasjonsLab, hvor det er mulig å leie lab-plass. Vi tilbyr også labfasiliteter innenfor mikrointegrasjon, mikroforming, material-lab, miljøtesting, ultralyd-lab og bioteknologisk-lab.

Prosjektutvikling og kompetanse

Har du en ide, et produkt som skal videreutvikles eller forskningsresultater som skal valideres? Vi hjelper med å utvikle et forskningsprosjekt og tilby kompetansen som er nødvendig.

Følg oss på Facebook

Senterleder