Innovasjonssenter – mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk

Forskning ved innovasjonssenteret

Innovasjonssenteret sine satsningsområder er knyttet til sensorer og sensorsystemer, mikro- og nanoteknologi, mikrointegrasjon, ultralydsystemer og bioteknologiske systemer.

Mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk er relevante og muliggjørende teknologier for de fleste store og voksende næringsområdene. Det kan blant annet nevnes digitalisering og IKT, helseteknologi, space og aerospace, maritim teknologi, bioteknologi, landbruk og matproduksjon, resirkulering og rensing av vann, havbruk, fiske og marin teknologi, ren energi og miljøteknologi, produksjon av materialer og utstyr og tjenester for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nyheter og artikler

Oktober 2023

Powering IoT with Innovative Energy Harvesting Technologies

USN-Nanopower-RCN-icon

Prosjekter Innovasjonssenteret er involvert i