Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å manipulere og kontrollere kvanteeffekter på stadig mer nøyaktig nivå. Dette gir nye muligheter innen for eksempel kommunikasjon, målinger og sensorer, simulering og datamaskiner. Kvanteteknologi vil påvirke globale kommunikasjonsnettverk og sikkerhet på internett.

Forskningsområder

 • Mekaniske systemer i kvanteregimet
  Forskningen vår involverer teoretiske studier av optomekaniske eller elektromekaniske systemer med fokus på å manipulere mikromekaniske oscillatorer i kvanteregimet. Dette er til dels motivert av anvendelser innen ekstremt presis måleteknikk eller kvante-signalprosessering. Vi er også interessert i samspillet mellom mekaniske egenskaper og transportegenskaper i lav-dimensjonale materialer, som f.eks. grafen eller topologiske materialer.
 • Makroskopisk ikke-klassikalitet
  Vi er interessert i signaturer på ikke-klassikalitet. Av spesiell interesse er å avdekke kvante-effekter i systemer eksitert til høye kvantetall, f.eks. elektromagnetiske felt med høy intensitet, eller i mekaniske systemer med mesoskopiske eller makroskopiske masser. Dette er motivert både av realisering av robuste kvanteteknologiske anvendelser og av fundamentale aspekter, som alternative teorier for dekoherens eller sammenhengen mellom kvantemekanikk og gravitasjon.
  Operasjonelt syn på kvantemålinger
 • Kvantemekanikkens fundament
  Mye av vår forskning innen dette området dreier seg om kvantemålinger: svake målinger, sekvensielle målinger, symmetri-føringer, inkompatabilitet. Andre interesser er kvante-klassisk overgang, kvante-referansesystemer, kontekstualitet og generelle sannsynlighetsteorier. 

En superledende elektrisk krets med bevegelige elementer

Stillinger

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i vår forskning.

Det kan være mulig å skrive masteroppgave med oss for studenter som reiser på utveksling. Ta gjerne kontakt hvis dette er av interesse.

Ekstern finansiering

Vår forskningsgruppe har mottatt forskningsmidler fra QuantERA - et europeisk Research Area Network (ERA-NET) Cofund Programme innen Kvanteteknologi.

USN deltar i to QuantERA-prosjekter: QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature, 2018-2021) and MQSens (Quantum sensing with nonclassical mechanical oscillators, 2022-2025).

Nylige publikasjoner

 • Quantum Reference Frames on Finite Homogeneous Spaces
  J. Glowacki, L. Loveridge, J. Waldron, Int. J. Theor. Phys. 63, 137 (2024)

 • Hybrid optomechanical superconducting qubit system
  J. Manninen, R. H. Blick, F. Massel, Phys. Rev. Res. 6, 023029 (2024)

 • Semiclassical dynamics of a superconducting circuit: chaotic dynamics and fractal attractors
  D. Stirpe, J. Manninen, F. Massel, Physica Scripta, accepted for publication, DOI:10.1088/1402-4896/ad4b6d (2024)

 • Proposal for observing nonclassicality in highly excited mechanical oscillators by single photon detection
  K. R. Bush, K. Børkje, Phys. Rev. A 109, 043505 (2024)

 • Measurement disturbance and conservation laws in quantum mechanics
  M. H. Mohammady, T. Miyadera, and L. Loveridge, Quantum 7, 1033 (2023)

 • Non-Hermitian topological quantum states in a reservoir-engineered transmon chain
  W. Brzezicki, M. Silveri, M. Płodzień, F. Massel, and T. Hyart, Phys. Rev. B 107, 115146 (2023)

 • Quantum state purity versus average phonon number for characterization of mechanical oscillators in cavity optomechanics
  K. Børkje, F. Marin, Phys. Rev. A 107, 013502 (2023)

 • Mechanical Detection of the De Haas−van Alphen Effect in Graphene
  J. Manninen, A. Laitinen, F. Massel, P. Hakonen, Nano. Lett. 22, 9869 (2022)

 • Two-dimensional quantum motion of a levitated nanosphere
  A. Ranfagni, K. Børkje, F. Marino, F. Marin, Phys. Rev. Research 4, 033051 (2022)

 • Incompatibility of effects in general probabilistic models
  R. Beneduci. L. Loveridge, J. Phys. A: Math. Theor. 55 254005 (2022)

Utvalgte publikasjoner

 • En milepæl i utviklingen av kvantedatamaskiner
  K. Børkje and L. M. Johansen, Aftenposten Innsikt, nr. 2, februar 2020, 13. årgang.

 • Backaction-evading measurement of entanglement in optomechanics
  F. Massel, Phys. Rev. A 100, 023824 (2019)

 • Heterodyne photodetection measurements on cavity optomechanical systems: Interpretation of sideband asymmetry and limits to a classical explanation,
  K. Børkje, Phys. Rev. A 94, 043816 (2016)

 • Position Measurements Obeying Momentum Conservation,
  P. Busch and L. Loveridge, Phys. Rev. Lett. 106, 110406 (2011)

 • Quantum theory of successive projective measurements,
  L. M. Johansen, Phys. Rev. A 76, 012119 (2007)

 • Single-photon optomechanics,
  A. Nunnenkamp, K. Børkje, S.M. Girvin, Phys. Rev. Lett. 107, 063602 (2011)

 • Stabilized entanglement of massive mechanical oscillators,
  C. F. Ockeloen-Korppi, E. Damskägg, J. M. Pirkkalainen, M. Asjad, A. A. Clerk, F. Massel, M. J. Woolley, M. A. Sillanpää, Nature 556, 478 (2018)

 • Symmetry, Reference Frames and Relational Quantities in Quantum Mechanics,
  L. Loveridge, T. Miyadera and P. Busch. Found. Phys. 48, 2 (2018)

 • Weak measurements with arbitrary probe states,
  L. M. Johansen, Phys. Rev. Lett. 93, 120402 (2004)

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater