H-SEIF 2 – Big Data møter Systems Engineering

Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)

Vi skal hjelpe norske bedrifter med å strukturere og bruke stordata - på en måte som kan gi avgjørende konkurransefortrinn.

 

H-SEIF nettside

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Studentoppgaver

Ni norske bedrifter – flere med internasjonale posisjoner og ambisjoner – deltar i «H-SEIF 2»-prosjektet.

Mye av forskningen vil foregå gjennom USNs ekspertmiljø innen Systems Engineering, under ledelse av Professor Kristin Falk .

– I dag er tilgangen til data er enorm. H-SEIF 2 handler både om å samle inn riktige data, samt å kunne utnytte dette på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier Falk.

Globale utfordringer

Alle partnerne er avhengige av ledende måter å jobbe på, og sammen skal vi utvikle nye verktøy og metoder. Det er ikke minst viktig med tanke på de store utfordringene vi vil møte både lokalt og globalt.

Landskapet rundt oss vil bli endret, selv om vi ikke endrer oss. Pandemien har vist oss hvor sårbare globale forsyningskjeder er. Klima- og naturkrisen vil stille større krav til oss, med økt fokus på regenerative prosesser i alle ledd. Et av de viktigste spørsmålene vi stiller oss er derfor: hva slags fremtid ønsker vi oss – og hvordan kan vi bidra til å komme dit?
 
Kristin Falk og Hans Peter Havdal

Skap verdi for sluttbrukeren

Hans Peter Havdal ledet norsk avdeling hos prosjekteier Semcon. Han sier alle snakker om digitalisering, men at det ikke snakkes så mye om hvordan all informasjon og data kan være nyttig for sluttbrukerne.
 
– Alle bedriftene som er med her ønsker å skape mer verdi for sluttbrukeren.  H-SEIF2 er et forsøk på å gjøre digitalisering og big data mer anvendelig. Hvis Kongsberg fortsatt skal være blant de beste på innovasjon og nytenkning, må vi kunne bruke den nye informasjonen og de nye verktøyene. Dette prosjektet er med på å gjøre oss mer robuste, og det er helt avgjørende at akademia og industrien jobber så tett sammen.

Forskningsmål

  • Identifisere kontekstuelle og systemdata (fakta) som trengs i tidlig fase av produktutvikling for å tilpasse innovasjoner til brukerbehov.
  • Etablere en prosess som hjelper folk med å identifisere og bruke dataene sine for å utvikle tjenesteløsninger for de som bruker systemene deres.
  • Komme frem til,  og validere en prosess som sikrer at bedrifter effektivt kan utnytte big data i samskapingsprosesser, og utforske hvordan dette påvirker Systems Enginering-utviklingsmodellene som er tilgjengelige i dag.

H-SEIF 2

«Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework»

H-SEIF 2 er en videreutvikling av prosjektet H-SEIF «Technology with Empathy».

Prosjekteier:

Semcon v/ Per Kevin Braathen

Prosjektleder: Kristina Hesjedal Schnell

Forskere i prosjektet:

Finansiering:

Norges Forskningsråd har bevilget NOK 14 791 000 til dette prosjektet gjennom
«BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena»

Industripartnere:

Akademiske partnere