Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

Illustrasjonsbilde av trening.

Drømmer du om å leve lenge, uten å bli gammel og skrøpelig? – En drøm som mennesket til alle tider latt seg friste av, sier USN-forfatter Runar Bakken i ny bok som lanseres 30. mai.


«Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle» heter den nye boken til dosent Runar Bakken ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitet i Sørøst-Norge.

Boken beskriver hvordan mennesker rundt gamle mennesker, samfunnet og velferdsinstitusjoner forstår og forholder seg til hva det innebærer å eldes og leve som gammel.

– Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle rommer en paradoksal motsetning som preger livene til mange eldre mennesker i dag, og boken tematiserer ulike sider ved dette paradokset, sier Runar Bakken.

Portrett Runar Bakken og bokforsiden

30. mai lanseres «Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle» under et åpent seminar ved campus Drammen.

– Tanker om livet i en parallell virkelighet som gammel har aldri har vært forbundet med en større frykt enn den er i vår tid. Selv om vi kan innbille oss, drømme og håpe på at kroppen ikke gradvis skal bryte oss ned, er det likevel det den gjør! sier Bakken.

Oppgjør med helsepolitikken

I boken viser Bakken til at overgangen fra fødsel til barndom, barndom til ungdom og ungdom til voksen omfattes av ritualer som barnedåp, konfirmasjon og bryllup, men ikke overgangen til alderdommen.

– Den er en ikke-feiret overgang som hver enkelt er overlatt til selv å skulle fikse, sier Bakken.

I boken tar han et oppgjør med norsk helsepolitikk og massemediene som han mener er blitt påvirket av ideen om at det er individets livsstilvalg som avgjør hvordan helsa og alderdommen arter seg.

– Selv om sammenhengen mellom sosiale klasser og helsevalg i dag er veldokumenterte, har det ikke satt dype spor i hva helsemyndighetene og medier velger å formidle. De heier frem de glade 100-åringene som danser, løfter og jogger. Med det reduseres i stor grad spørsmålet om helseulikhet til et spørsmål om individuelle valg knyttet til helseatferdens firkløver – røyking, drikking, mosjon og kosthold, sier Bakken.

«Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle» er basert på eksisterende forskning på feltet, egen empiri og nye vitenskapelige tekster fra Bakken. 

– Boken henvender seg til alle, men spesielt til studenter som kvalifiserer seg for å arbeide tett på gamle mennesker, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger, sier Bakken.

Egen frykt for alderdommen

Da han selv nærmet seg 60-årene, begynte Bakken å fordype seg i hvordan det oppleves og erfares å eldes og leve som gammel. Det siste året har 66-åringen fortsatt prosjektet som medlem av USN Eldreforsk, som utvikler forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger hos eldre.

– Ikke sjelden kunne vi tidligere høre gamle mennesker si: «Jeg har vondt både her og der som følge av dårlige hofter og nyresvikt, men jeg kan jo ikke forvente annet når jeg er blitt så gammel som jeg er.» Den type aldersjustert forventning i alderdommen hører vi sjeldnere i dag, sier Bakken.  

Hans egen frykt for alderdommen har vært en nødvendig forutsetning for å skrive boken. Bakkens store inspirasjonskilde, den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvior, har også spilt en rolle for valg av temaer.

– Det var hun som åpnet øyene mine til at jeg ikke bare snuste på aldersforskningen, men ble fanget av den. Hennes beskrivelser i «Alderdommen» fra 1970, som er oversatt til norsk i 2016, av hvordan det erfares og oppleves å eldes og leve som gammel fanget min oppmerksomhet og gjorde at jeg fortsatte utforskningen og søkte andre kilder innenfor gerontologien, sier Bakken.

Kollapser og dør til slutt

Gerontologi er læren om alderdommen og studiet av aldringsprosessene. Bakken viser til at de eldre utgjør en stadig større del av befolkningen, og at gerontologien derfor har stor praktisk og økonomisk betydning i samfunnet.

I sin nye bok viser Bakken blant annet til den kanadiske gerontologen Stephen Katz, som i feltarbeidet sitt i de amerikanske sørstatene slet med å finne eldre mennesker som anså seg selv som «gamle».

– Ingen, heller ikke Katz, har kunnet se for seg hvilke forestillinger om aldring som har utviklet seg i forlengelsen av funnene han gjorde for snart tjue år siden. Drømmen om evig liv er en barnslig og umoden drøm, som mennesket til alle tider latt seg friste av. Sannheten er at alt visner hen, kollapser og dør – til slutt, sier Bakken.

Programmet til lanseringsseminaret ved campus Drammen 30. mai finner du her.