Første doktorgrad i kulturstudier

Anne Solberg og David Wang
Høgskolelektor Anne Solberg og hovedopponent, professor David Wang

Anne Solberg er den aller første som har disputert på HSNs doktorgradsprogram i kulturstudier. Den godt besøkte disputasen fant sted fredag 5. mai.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Anne Solberg har i sitt eget doktorgradsarbeid analysert ni andre doktorgrader innenfor fagområdene kunst, design og arkitektur. Disse og tilgrensende fagområder kalles gjerne for «The making disiplines».

- Men de er ofte vanskelig å plassere innenfor tradisjonelle fagområder, særlig der utøvende kunstnerisk virksomhet inngår i doktorgradsarbeidet på ulike måter, sier Anne Solberg.

Vanskelige å plassere

De hører til både i humanistiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fagområder, mens den utøvende estetiske komponenten vanskelig lar seg innplassere i noen av disse områdene.

- Denne utøvende komponenten gir derfor utfordringer når disse fagene etablerer seg i akademia. Dette er utgangspunktet for doktorgradsarbeidet mitt, sier hun.

Doktorgradens tema er utvikling av doktorgradskvalifikasjoner i kunst, design og arkitektur og tilstøtende fagområder.

Anne Solberg hovedforedrag

Utfordringer for konvensjonelle akademiske fag

Anne Solberg peker på at kunst, design og arkitektur dreier seg om vår menneskeskapte verden fra små gjenstander til byplanlegging.  De hører dermed til både i humanistiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fagområder.

Samtidig viser det seg også at når disse fagene utvikles på doktorgradsnivå, gir dette utfordringer for konvensjonelle akademisk fag. De formelle rammeverkene løser ikke dette, sier hun.

I avhandlingen peker Anne Solberg på behov for dynamisk interaksjon mellom reguleringer og rammeverk på den ene siden og akademisk og kunstnerisk ekspertise på den andre.

Først ute

Anne Solberg er nå den første som har disputert på HSNs doktorgradsprogram «Kultur». 

Doktorgradsdisputasen fant sted på Notodden 5. mai. Avhandlingen har tittelen “Developing Doctorateness in Art, Design and Architecture”.

Men det kommer raskt flere på dette doktorgradsprogrammet. Det ventes at ytterligere sju stipendiater på programmet i løpet av dette året disputerer til sin doktorgrad.

Underviser på masterstudiet

Anne Solberg underviser til daglig ved HSNs masterstudium i design, kunst og håndverk ved campus Notodden. Hun har vært ansatt i høgskolen siden 1989.

Anne Solberg har også hatt flere både faglige og administrative stillinger i tidligere Høgskolen i Telemark, blant andre administrasjonssjef ved Fakultet for teknologiske fag og fem år som dekan ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.

Disputasen

Opponenter ved disputasen fredag var professor David Wang, Washington State University, USA, og Tekn.Dr. Inger Lise Syversen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Veiledere for doktorgradsarbeidet til Anne Solberg har vært Laila Fauska, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nel Janssens ved Katholieke Universiteit Leuven i Belgia og Marte Sørebø Gulliksen, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Ann Solverg, utspørring

Ph.d-programmet i kulturstudier

Et overordnet faglig utgangspunkt for høgskolens ph.d.-program i kulturstudier er nettopp at det krysser tradisjonelle disiplingrenser og fakultetsgrenser.

https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kulturstudier/

Doktorgradsprogrammet i kulturstudier har disse hovedområdene:

  • Kulturforståelse
  • Kulturpolitikk
  • Kulturproduksjon og estetisk praksis
  • Kulturdidaktikk (cultural education)

Følgende forskningsgrupper ved HSN er knyttet til doktorgraden i kulturstudier:

Les mer