Horisont 2020-prosjekt: Nye løsninger for å unngå ulykker

Skipssimulator fra Kongsberg Digital i bruk på USN. Foto
AVANSERT TEKNOLOGI: Kongsberg Digital AS er en av partnerne i det store EU-prosjektet, og har allerede levert avanserte simulatorer til USN.

Prorektor Kristian Bogen ved Universitetet i Sørøst-Norge sier økt teknologisk kompleksitet krever en annen type trening, for å unngå alvorlige ulykker forårsaket av menneskelige feil, både til sjøs og på land.

Bogen talte på den offisielle åpningen av ENHANCE, Horisont 2020-prosjektet, som involverer ti partnere fra sju land rundt om i verden, og som koordineres av USN. 

Forskere og næringslivspartnere var samlet på USNs campus i Vestfold 25. - 27. Februar.

Viktig kobling mot industrien

– Jeg er sikker på at dere vil komme opp med nye løsninger, og samarbeidet med bransjen garanterer relevans. Alle ressursene samlet her lover godt for prosjektet. Dere vil finne ny kunnskap som kan integreres i bransjen, samtidig som funnene kan bli publisert i forskningsartikler. Mye arbeid må gjøres, og det hele starter i dag, sa Bogen .

Han ga stor honnør til USN- teamet som har jobbet med prosjektet så langt. Det samme gjorde Anne Kari Botnmark, som leder Institutt for maritime operasjoner.

– Nettverksprosjekter er svært viktige for oss. Vi jobber hardt for å bygge opp maritim kompetanse og ønsker å være best i Norge på vårt felt. Vi er veldig stolte av dette store prosjektet, sa Botnmark .

VIDEO: Møt noen av deltakerne i ENHANCE-prosjektet. Intervjuer med to av industri-partnerne er gjort av Kongsberg Digital AS.

 

Redusere ulykker med mennesker involvert

Førsteamanuensis Salman Nazir koordinerer prosjektet. Sammen med teamet sitt hos TARG (Training and Assessment Research Group) har han allerede kjørt mer enn åtte workshops med maritim industri og prosessindustri før ENHANCE-prosjektet. 

Nazir siterte Marie Curie i åpningstalen.  

“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Nazir snakket om kjernen i prosjektet: å redusere ulykker der mennesker er involvert på land (prosessindustri) og sjø (maritim industri), og dermed redde liv og redusere kostnader for næringen.

– Alle vitenskapelige funn tyder på at mennesker er involvert i en stor del av ulykker, opptil 96%. Det er lett å klandre noen, men det er ikke vårt fokus. Vi ønsker å finne løsninger og svar på hva som forårsaker disse feilene. Deretter vil vi finne ut hvordan vi kan gjøre operatørene i stand til å unngå ulykker gjennom nye treningsmetoder, sa Nazir. 

Project-coordinator for ENHANCE Salman Nazir at the kickoff. Photo
Vil dele funnene

I følge ham er et av de viktigste aspektene ved prosjektet samarbeidet med industrien og kunnskapsdeling. ENHANCE-prosjektet vil gi muligheter for unge forskere fra hele verden, og for industripartnerne.

– Vi vil også dele våre resultater med publikum. Våre funn vil være tilgjengelige for ikke-akademikere, og vi vil bruke sosiale medier og andre medie-plattformer for å kommunisere våre resultater, lovet Nazir. 

– Mennesker lærer annerledes nå enn de vil gjøre om ti år, så vi er nødt til å utvikle vår tilnærming i løpet av de fire årene som prosjeket varer, konkludererte Nazir.

The partners in the project celebrated ENHANCE-kickoff with cake. Photo

Prosjektnavn:

"Enhancing Human Performance in Complex Socio-Technical Systems: Developing and Implementing New Training and Assessment Solutions for Improved Safety."

Prosjektet skal finansieres under Marie Skłodowska-Curie Actions, gjennom "Research and Innovation Staff Exchange" (RISE).

Følg Facebook-siden for mer informasjon.

Prosjektleder:

Førsteamanuensis Salman Nazir

Partnere:

Universitetet i Sørøst-Norge

Liverpool John Moores University (UK)

Politecnico Di Milano (Italia)

RUHR Universitatet Bochum (Tyskland)

Kongsberg Digital AS (Norge)

Kongsberg Maritime AS (Norge)

RWE Power AG (Tyskland)

Institute of Technology PETRONAS SDN BHD (Malaysia)

National University of Sciences & Technology Pakistan (Pakistan)

Wuhan University of Technology (Kina)

Budsjett:

1,099,400 Euro

Varighet:

4 år