Sparebankstiftelser gir gigantgave til forskning

Daglig ledere i sparebankstiftelsene sittende på rekkeforan bordet med signerte papirer sammen med rektor Petter Aasen
GAVE TIL FORSKNING: Daglig lederne i fire sparebankstiftelser signerer samarbeidsavtalen som gir 24 millioner til forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Fra venstre Guri Ramtoft, Gisle Dahn, rektor Petter Aasen, Bjørn Engaas og Jan Terje Olsen. (Foto: Ingvild Gjone Sildnes)

Fire sparebankstiftelser går sammen og gir 24 millioner kroner til forskning på utenforskap og verdiskaping ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Større befolkningsgrupper som ikke kommer inn i arbeid og fellesskap har sosiale og økonomiske konsekvenser både for den enkelte og samfunnet. I tillegg er den samlede verdiskapningen i regionen for lav og nyskapningstakten for liten i flere bransjer.

Nå gir SpareBank1 stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde til sammen 24 millioner kroner til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å bygge opp fagmiljøene på disse områdene. 

– Vi gleder oss stort over gaven fra de fire sparebankstiftelsene. Forskning og utviklingsarbeid ved USN skal bidra til å belyse og løse store samfunnsutfordringer, og vi kan nå øke innsatsen på et viktig område, sier rektor Petter Aasen. 

LES OGSÅ: Vil hindre utenforskap i nytt samarbeid

Utenforskap og verdiskaping

Gaven fra sparebankstiftelsene ble overrakt under en signeringsseanse ved campus Porsgrunn med hele toppledelsen til stede 3. oktober. 

Midlene er øremerket to strategiske forskningsområder ved USN som skal bidra til å bekjempe og forebygge utenforskap, og øke innovasjons- og nyskapningstakten i regionen.

– Her handler det om å få større kunnskap og skape vekst og utvikling. Gjennom vårt eierskap i SpareBank1 Sørøst-Norge representerer vi i stiftelsene et stort omland i Buskerud, Vestfold og Telemark, akkurat som USN. Derfor harmonerer dette samarbeidet så bra. Vi ser frem til å følge forskningsarbeidet, sier lederne for stiftelsene Bjørn Engaas, Gisle Dahn, Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen.

EN GLAD GJENG: Sparebankstiftelsen, SpareBank1, fylkeskommunen og USNs ansatte og ledere jublet over tildelingen.

Pengegaven er formalisert i en samarbeidsavtale der stiftelsene bidrar til finansiering av all aktiviteten hos USN på «sosial bærekraft og redusert utenforskap» og «entreprenørskap og økt regional innovasjon». Dette omfatter både utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Ett mål er å utvikle kunnskapsgrunnlag om hvorfor spesielt Vestfold og Telemark har store utfordringer med sosialt utenforskap. Den nye kunnskapen skal brukes til å finne mer effektive virkemidler mot fremtidig utenforskap.

Verdiskapingsprosjektet tar sikte på å utvikle et kombinert entreprenør- og innovasjonsøkosystem som kan legge til rette for innovative oppstartsbedrifter. Selv om Vestfold, Telemark og nedre Buskerud har sterke klynger rundt flere byer, har regionen behov for nye virksomheter for å sikre fremtidig verdiskaping.

LES OGSÅ: USN skal lede EU-prosjekt om sikker dronetrafikk

Ser frem til resultater

Rektor viser til at USN med flercampusstrukturen har en unik mulighet til å bidra til en bærekraftig omstilling i alle deler av Vestfold, Telemark og Buskerud-delen av Viken.

Den nysignerte samarbeidsavtalen er forankret i både sparebankstiftelsenes allmennyttige formål og universitetets strategi og mål.

Halvfigur av Mette Bunting og Thomas Brekke foran storskjerm med illustrasjon av USNs strategiske forskningsområder

Stiftelsene ønsker å styrke USN som en viktig kompetanse- og kunnskapsorganisasjon i sørøst-regionen. Universitetet har også identifisert fem satsingsområder for forskning som skal prioriteres de neste fire årene. Det handler om samfunnsutfordringer i regionen som i særlig grad vil kreve kunnskap, kompetanse og ny teknologi.

– For oss er dette engasjementet utrolig moro og spennende, og understreker ressursene og mulighetene bankens største eiere besitter. Det skaper stolthet blant våre ansatte, kunder og interessenter, samt bekrefter stiftelsenes rolle i lokalsamfunnene. Jeg gleder meg til å se resultater av dette, sier konsernsjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

LES OGSÅ: Pia Cecilie Bing-Jonsson blir rektor på USN

 

Strategiske forskningsområder

Fem strategiske forskningsområder vil prege USNs forskning de neste fire årene.

  • Energi, klima og miljø
  • Regional verdiskapning 
  • Oppvekst, tilhørighet og livsmestring
  • Fremtidens helse og velferdstjenester
  • Demokrati, samfunnsorganisering og styring 

Forskning på «sosial bærekraft og redusert utenforskap» og «entreprenørskap og økt regional innovasjon» får 24 millioner kroner fra: 

  • SpareBank1 stiftelsen BV
  • Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg
  • Sparebankstiftelsen Telemark
  • Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Dette er sparebankstiftelsene 

Sparebankstiftelsene er største eiere av SpareBank 1 Sørøst-Norge, og deler av bankens overskudd ved å gi tilbake til lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsene støtter lokale prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid – og som er til nytte og glede for mange.

Breddegaver er mindre beløp som gis til ordinær drift av lag og foreninger med frivillige ildsjeler, mens prosjektgaver gis til planlagte tiltak med kostnads- og finansieringsbudsjett.