Pia Cecilie Bing-Jonsson blir rektor på USN

Pia Cecilie Bing-Jonsson  Foto_Jon Klasbu
USNs NYE REKTOR: Pia Cecilie Bing-Jonsson. Foto: Jon Klasbu

Universitetet i Sørøst-Norges nye rektor vil prioritere utvikling av studieporteføljen, tverrfaglig forskning og tett samarbeid med studentene.

Styret på USN ansatte i dag Pia Cecilie Bing-Jonsson som ny rektor på USN fra 1. januar 2024 og for en åremålsperiode på fire år. Bing-Jonsson (47) er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap på USN, og bosatt i Tønsberg.

– Jeg er veldig glad for å bli betrodd denne store og viktige oppgaven, og takknemlig for muligheten til å ivareta det flotte universitetet som er skapt. Jeg ser fram til å overta roret, sier Bing-Jonsson.

USNs nye rektor har tre tydelige overskrifter for de kommende fire årene:

– Vi må ta grep i studieporteføljen for å sikre at vi gir studentene kompetanse og kvalifikasjoner som morgendagens arbeidsmarked trenger. Jeg har stor tro på USN sin satsing på fem strategiske forskningsområder, og mener at mye av svaret på framtidens komplekse utfordringer kan ligge i sterke, tverrfaglige forskningsteam. Jeg vil også få til et tett samarbeid med studentene. Det er avgjørende for at vi skal lykkes. Studentene gir oss ofte de beste og mest ærlige tilbakemeldingene.

Fornøyd styreleder

Styreleder Tore Isaksen er svært fornøyd med ansettelsen.

– USN får en rektor som har en klar strategisk retning og tydelige prioriteringer. Bing-Jonsson har vist at hun evner å gjennomføre krevende endringer, og at hun bygger gode lag rundt seg. Samfunnsutviklingen tilsier at det stilles høye krav til USN som et flercampusuniversitet som skal være til stede i lokalmiljøene, gjøre utdanning tilgjengelig og bidra til å utvikle arbeids- og næringsliv i lokalmiljøene. Sammen med styret skal rektor sørge for at USN oppfyller dette mandatet, og vi er veldig fornøyde med at Pia har takket ja til utfordringen, sier styreleder Tore Isaksen.

Bred støtte

Bing-Jonsson legger vekt på at USN er en kjær arbeidsplass for USNs medarbeidere, og at universitetet er viktig for regionene der campusene er lokalisert.

– Det betyr at det er mange som ønsker at USN skal lykkes, og som vil være med på å videreutvikle universitetet, sier hun.

Hun understreker at hun fortsatt skal være dekan denne høsten, og vil ha full oppmerksomhet på fakultetet for helse- og sosialvitenskap fram til hun bytter jobb ved årsskiftet. Da overtar hun etter Petter Aasen, som til sammen har 16 år bak seg som rektor for USN og flere av institusjonene som universitetet er bygget på.

– Jeg har stor respekt for Petter og for resultatene som han har oppnådd. Det er en solid grunnmur som vi skal bygge på når vi forsetter å utvikle et godt universitet som skal ivareta studentene, oppfylle samfunnsoppdraget og være en god arbeidsplass, sier Pia Cecilie Bing-Jonsson.

Pia Cecilie Bing-Jonsson er utdannet sykepleier og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært visedekan på fakultet for helse- og sosialvitenskap på USN, førsteamanuensis og høgskolelektor på samme sted. Hun har en betydelig vitenskapelig produksjon, og er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.