Forskning og innovasjon ved SEBUTI

SEBUTI jobber med flere prosjekter, disse kan du lese mer om her. Se også mer under SEBUTI-grupper.

Bemanning og kvalitet i barnehagen

Bakgrunnen for prosjektet er et politisk vedtak om midlertidig økt bemanning i tre barnehager i en kommune. Formålet med studien er å utvikle kunnskap om og hvordan styrere, pedagogiske ledere og øvrige barnehageansatte erfarer at den økte bemanningen influerer på kvaliteten i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. 

Styrket bemanning i barnehagene: – Nå vil vi se på hva flere hender faktisk vil føre til (Barnehage.no)

Nå blir det styrket bemanning i to barnehager i Skien (Barnehage.no)

To ekstra ansatte i barnehagen har ført til bedre relasjoner med barna og større arbeidsglede (utdanningsnytt.no)

Småspor i nabolaget

Prosjektet er et samarbeid med Drammen kommune. I prosjektet har Drammen kommune, ved Knutepunkt Strømsø og barnehagelærerutdanninga ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN v/UnBa) kartlagt hvordan barnehagebarn bruker de ulike arealene i kommunedelen, hvor det er fint å gå tur, å leke, å utforske eller å slappe av. Hva liker barna, hva liker de ikke, og er det noe de kunne ønske seg annerledes?

Følgeforskerprosjektet "Profesjon, Progresjon og Praksis i barnehagelærerutdanningen"
Følgeforskning Rekomp Oslo/Viken
Samarbeid med Palestina
Slow Knowledge and the Unhurried Child