Barnehageledelse og profesjon

Pike maler.

Gruppens interesser er hvordan barnehagelærere utøver ledelse på ulike nivåer og hvilke rammer og relasjoner ledelsesutøvelsen innår i.


Forskningen vil omhandle ledelse av pedagogisk arbeid med barn, medarbeiderledelse, kunnskapsledelse, profesjonell utvikling og organisatorisk ledelse knyttet til barnehagen. Barnehageledelse knyttes til begrepet profesjon for å løfte fram ansvaret barnehagelederen har for lederoppgavene og hvordan mandatet ivaretas.

Målene for gruppens forskningsarbeider er at forskning på barnehageledelse skal bidra til:

  • Kunnskap om lederrollene i barnehagen og hvordan ledelse kan utvikles og utøves for å skape kvalitet i pedagogisk arbeid med barn.
  • Kunnskap om hva som er god barnehageledelse med tanke på utdanning av framtidige barnehagelærere
  • Kunnskap om profesjonell utvikling i møte med ulike aktører
  • Kunnskap om komparative perspektiver på barnehageledelse

Medlemmer

Leder: Marit Bøe