Om forskningsprosjektet BRIDGES

to personer på hver sin side av ei bro, der midtdelen av brolegemet består av en labyrint. Illustrasjon

Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.


Tverrfaglighet er avgjørende for en skole som er i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor.

Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisningsfag – innen lærerutdanningen og i skolen. Derfor er BRIDGES-prosjektets overordnede mål å framskaffe ny, praksisforankret og forskningsbasert tverrfaglig kunnskap og praksis for lærerutdanningen.

Finansiering

Prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd fra 1. august 2020 til 31. juli 2024.

Detaljer om prosjektet

Medlemmer

Kontaktperson: prosjektleder Heidi Biseth

Forskerne i prosjektet:

I tillegg er masterstudenter knyttet til prosjektet: Helene Auke (USN), Camilla F. Berg (USN), Ida Gjestad (USN), Hanne Opphaug (HINN), Son Hung Phan (USN), Saima Rana (USN).