Forskning på reproduktiv og seksuell helse

Mor med nyfødt baby

Vi forsker på kvinners helse knyttet til seksualitet, svangerskap og fødsel.


Reproduktiv helse

Seksualitet, svangerskap og fødsel er viktige områder knyttet til kvinners helse, og sentrale områder for vår forskning. Reproduktiv helse fikk sitt gjennombrudd ved FNs befolknings- og utviklingskonferanse i Kairo i 1994 og ble da definert som ‘en tilstand av fysisk, mentalt og sosialt velvære – ikke bare fravær av sykdom og lyte – i alle forhold som er relatert til reproduksjonsorganene’. Begrepet omfatter blant annet retten til et tilfredsstillende og trygt seksualliv, til prevensjon og trygge prevensjonsmetoder, til å velge om og når man vil ha barn, til trygge helsetjenester under svangerskap og fødsel og dersom man velger å avbryte svangerskapet.

Seksuell helse

Reproduktiv helse omfatter også seksuell helse, og defineres gjerne som ‘en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære knyttet til seksualitet’. Rettigheter knyttet til seksuell helse omfatter menneskers rett til seksualundervisning, til kroppslig integritet, til å unngå tvang, diskriminering og vold knyttet til seksualitet og seksuelle relasjoner, til å fritt kunne velge partner uavhengig av seksuell orientering og å kunne velge hvorvidt man vil være seksuelt aktiv eller ikke.

Pågående forskning

Hvilke erfaringer har kvinner med medisinsk abort i hjemmet

I 2018 ble det utført 12380 svangerskapsavbrudd i Norge. 82,6% av disse ble utført innen svangerskapsuke 8+6. Andelen svangerskapsavbrudd er høyest i aldersgruppen 25-29 år, og lavest i alderen 45-49 år. Både abortraten og fødselsraten er fallende fra år til år (Folkehelseinstituttet, 2019).I Norge er øvre grense for selvbestemt abort satt til svangerskapsuke 11+6. Etter svangerskapsuke 12, må ønske om svangerskapsavbrudd begjæres av en nemnd (Abortloven, 2019).

En forskergruppe på fem ved USN (jordmødre/helsesykepleier/psykolog) har intervjuet 23 kvinner som har erfaringer med medisinsk abort i hjemmet. Analysearbeidet pågår vår/høst 2020.

Kontaktperson: es@usn.no

 

The PreCare Study

Enid Leren Myhre: The PreCare Study. Pre-admission early labour care: An electronic educational intervention to improve early labour care and women’s pre-admission early labour experience: A mixed-method study

The overall aim of the PhD project is to improve early labour care and women’s pre-admission early labour experience through developing and testing the effect of an electronic educational intervention.

 

Lesbiske par som mister barn i perinatalperioden - erfaringer med helsepersonell

Bente Dahl & Dorte Hvidtjørn: Lesbiske par som mister barn i perinatalperioden - erfaringer med helsepersonell. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved Aarhus Universitetshospital/ Syddansk Universitet og Universitetet i Sørøst-Norge og har til hensikt å undersøke hvordan lesbiske par som har mistet et barn opplever møtet med helsepersonell i fødselsomsorgen.

 

 

Publikasjoner

Tobiasson M. & Lyberg A. (2019) Fear of Childbirth from the Perspective of Midwives Working in Hospitals in Norway- A Qualitative study. Journal of Nursing Open, DOI/ epdf/10.002/9844366nop.2.304.

Stavdal, M.N., Skjævestad, M.L.L. & Dahl, B. (2019). First-time parents´ experiences of proximity and intimacy after childbirth - a qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare, (20) 66-71.

Aanensen, E.H, Skjoldal, K., Sommerseth, E. & Dahl, B. (2018). Easy to believe in, but hard to carry out - Norwegian midwives’ experiences of promoting normal birth in an obstetric-led maternity unit. International Journal of Childbirth, 8(3), DOI: 10.1891/2156-5287.8.3.167

Viken B., Balaam M-C. & Lyberg A. (2017) Chapter 8: A Salutogenic Perspective on Maternity Care for Migrant Women. In: Berg M. & Dowe S. (eds.) New thinking on improving maternity care: International perspectives. Ashford Colour Press, UK.